1

(72 replies, posted in Magistraten)

Scaramouche, niet te vroeg juichen he, hij kan het nog altijd worden. Zoals Ben zei verkiezen wij de regering niet. Ik zou ze geen eten willen geven, de mensen die op een lijst staan en dan een andere functie gaan invullen. Onze huidige minister van Justitie stond zelfs op geen enkele lijst. Onze minister is trouwens op zoek naar ongeveer honderd magistraten en rechters. Hij is bij vonnis verplicht ze te zoeken (maar niet ze te vinden!).

2

(11 replies, posted in Bende Farcy)

" Hij maakt nu ook deel uit van het team, dat het onderzoek doet”. (...)" Waar hebben we dat nog gehoord? Altijd hetzelfde liedje.

3

(72 replies, posted in Magistraten)

Van mij had hij dat mogen doen, op één voorwaarde, dat justitie gesplitst zou worden. Ik kan veel aanzien maar trop is te veel. (smiley)

4

(549 replies, posted in Bende Haemers)

Denk niet dat dit hier al vermeld werd. Haemers in een interview:

"Ik kan niets bewijzen. Alles gebeurde in het zwart en ik kan uiteraard niet de namen geven van de mensen voor wie ik werkte. Dat is uitgesloten. In België stelde het niet zo veel voor: de gewone zooi van slagers, advocaten, winkeliers, dokters ... In Frankrijk werkte ik voor veel belangrijkere mensen."

Dit ging over zijn "werk" als geldsmokkelaar. Heb al een aantal keren horen zeggen dat er bij een poging tot verder onderzoek een njet kwam van de Franse Veiligheidsdiensten. Zou dat te maken gehad hebben met deze "belangrijke personen"? Geen idee eigenlijk, iemand?

» us.archive.org (pagina 48)

5

(72 replies, posted in Magistraten)

Voormalig rechter Luc Hennart op Europese lijst PS » www.bruzz.be

Eigenlijk zal er voor Hennart niet veel veranderen, hij blijft voor dezelfde bazen werken. Il faut le faire, met strik en jabot de socialist uithangen. In 't frans zeggen ze, "la bêtise ne tue pas".

6

(147 replies, posted in Andere Personen)

Het is hier inderdaad het topic Lekeu maar wij verwijzen naar nog een aantal mensen die men eigenlijk  ook niet wou oppakken.

Reken Bouhouche hier maar bij. Die werd in 2000 voorwaardelijk vrij gelaten maar kon toch naar Frankrijk vertrekken. De Belgische autoriteiten hadden geen enkele controle op het doen en laten van Bouhouche sinds zijn voorwaardelijke invrijheidstelling.

https://www.demorgen.be/nieuws/alleen-t … ~b41593a8/

7

(147 replies, posted in Andere Personen)

Idem met Haemers, die zat veilig in Brazilië, maar dat die opgepakt zou worden door Patrick Van Brussel en De Jonghe stond niet in het plan. Gevolg, het duo werd uit de rijkswacht gepest.

Ik vraag mij trouwens af wat "men" uit dit alles geleerd heeft. Zouden er stemopnames bestaan van bijvoorbeeld alle gangsters, zou men tegenwoordig een scan van de ogen nemen?

8

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Graag gedaan Thomas. Heb Marlair voor de eerste keer ontmoet bij zijn boekvoorstelling. Wij zijn contact blijven houden tot zijn dood. Jammer genoeg te kort nadien. Maar op dat moment had ik al een andere kolonel ontmoet aan wie gevraagd werd mee te doen met hetgeen later de Bende zou genoemd worden. En dan spreek ik niet over de Bende zoals wij ze kennen. Daar moest oa Ronquières voor zorgen ( het zoveelste maar meest spectaculaire dwaalspoor natuurlijk) Natuurlijk heb ik die twee samen gebracht ttz via de telefoon. Verdere afspraken heeft Marlair niet gehaald.
( en tussen haakjes, dit heb ik niet alleen gedaan, soit, de anderen hebben een reden om hier niet over te schrijven maar alleen had ik dit niet gekund.)
Ik wil hier ook nog eens benadrukken dat dit geen "geheime contacten" waren, de cel werd altijd op de hoogte gebracht. Marlair was trouwens al veel eerder naar de cel getrokken. En had contacten met een groot aantal mensen hier op het forum genoemd. Van Lammers en ex Dianers tot en met bekende magistraten en een aantal slachtoffers, m.a.w zijn boek is niet tot stand gekomen van achter zijn bureau.

Belangrijk was ook dat hij zei dat de Bende al in 1985 ontmaskerd was. En magistraten hebben dit niet tegen gesproken. Integendeel zelfs, zij hebben verkondigd dat zij "de hoofddader" kenden.

Voeg daarbij de uitspraak " Belgie alleen kan niet bekennen " van Walter de Smedt en dan ken je de essentie.

9

(72 replies, posted in Foto's)

Tiens:" Iedereen op dit forum kan zich engageren om de trias politica aan te pakken en zelf verbeteringen trachten aan te brengen, in plaats van op een forum te verkondigen dat het allemaal op niks trekt." Je weet drommels goed dat een redelijk aantal forumleden dit gedaan hebben. Met als resultaat??? Ook slachtoffers en advocaten hebben zich  geëngageerd met als resultaat....???

en verder

"Deze documenten zijn ondertussen echter grotendeels achterhaald want 27 jaar oud.
Ondertussen zijn er tal van onderzoeksdaden gebeurd die veel informatie uit deze documenten weerleggen of aanvullen."

Zucht.

Ik sluit mij dus aan bij Maggiore en P-51. Gelukkig is er hier ene die op de hoogte is van de stand van het onderzoek. Helaas kan hij hier niets over zeggen want " Misschien komt er ooit wel een momentum waarop je gaat beseffen dat het geen goed idee is waarom iedereen (!) kan meelezen wat de recentste onderzoeksdaden in een lopend gerechtelijk dossier opgeleverd hebben."

Weet je hoe ze dat in Limburg noemen ? de graute jan authangë.

10

(916 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Heb ik inderdaad gedaan ja. Vraag is natuurlijk of die posts hier terug te vinden zijn. 'k zou maar niet gaan zoeken als ik jou was. Alleen op dit forum zit ik over de 3000 posts denk ik. Maar zal speciaal voor jou nog eens een zeer korte samenvatting maken. Niet vandaag, sorry? Maar je mag er op rekenen.