1

(49 replies, posted in Speurders)

En ondertussen probeert men in het voetbaldossier Propere Handen de wet op spijtoptanten nietig te laten verklaren.

2

(801 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Alles valt en staat eigenlijk bij dat wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat de zakken amper in het water hebben gelegen, maar de vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar is dat onderzoek?

Als men op basis van dat onderzoek aanneemt dat de zakken amper in het water hebben gelegen dan wordt de tweede zoektocht in het kanaal, die uit 1986 van de cel Delta, plots té toevallig getimed, waardoor logischerwijs ook de aanloop naar die tweede zoektocht, namelijk het stiekem kopiëren van een PV dat vervolgens in een Brussels café onder tafel door F.A. aan P.V. wordt doorgespeeld, heel verdacht is.

Maar wat dan met de zakken die de getuigen wél in het kanaal hebben zien geworpen worden in 1985? Als er bewust gemanipuleerd is zodat men zakken zou vinden die zorgvuldig samengesteld waren en blijkbaar maximum enkele dagen in het water lagen, liep men dan niet het risico dat per ongeluk de zakken van 1985, die men op dezelfde plek in het kanaal had zien gedumpt worden, opgevist werden? De enige manier om dat risico uit te schakelen, is door 1) zeker te zijn dat er geen zakken waren in 1985 omdat de getuigenissen vals/fout waren of 2) door de zakken van 1985 eerst zelf uit het water te vissen.

En dan komen we bij die mysterieuze zoekactie uit die in de Faroek-reportage van vorig jaar aan bod kwam. De zoekactie die op dezelfde dag als de zoekactie van de cel Delta georganiseerd werd en die blijkbaar enkele zakken opleverden die aan drie vermeende BOB’ers werden meegegeven. Was dat een zoekactie om de zakken die getuigen in 1985 in het water hadden zien geworden worpen nog snel even uit het water te vissen zodat ze niet zouden ‘in de weg lopen’ van de gemanipuleerde zakken en de zoekactie van de cel Delta die later die dag zou plaatsvinden?

Zo ja, dan roept dat weer heel wat nieuwe vragen op. Lagen de gemanipuleerde zakken dan ook al in het water? Zo ja, hoe wist men dan dat de duiker die zakken niet zou opvissen? En waarom werden ze door nota bene dezelfde duiker dan niet opgeduikt in 1985, bij de eerste zoekactie op die plek? En zou men echt pas wachten tot vlak voor de zoekactie van de cel Delta om dat risico uit te schakelen? Da’s wel erg veel vertrouwen in een duiker die zijn job een jaar eerder al een keer zonder resultaat had uitgeoefend.
Zo nee, dan blijft de vraag: hoe wist men dat de cel Delta niet per ongeluk de zakken die getuigen in 1985 gezien hadden, zouden opvissen? En wat is er die voormiddag in 1986, voor de komst van de cel Delta, dan wel opgevist? En voor wie/welke BOB'ers?

3

(110 replies, posted in Speurders)

In Terzake (24-01-2019) zei journalist Dirk Leestmans het volgende in zijn gesprek met Kathleen Cools:

Cools: Wie is de man die nu verhoord wordt, eigenlijk?

Leestmans: Het is een man die ondertussen al twee jaar met pensioen is, als ik me niet vergis. Hij heeft een verleden als speurder, vooral is hij bezig geweest met betrekking tot drugscriminaliteit. En hij is eigenlijk bij die cel Delta, dat is die cel die in Dendermonde onder leiding van onderzoeksrechter Troch vooral de feiten van Aalst onderzocht... Hij is in maart '86 eigenlijk bij die cel gekomen. En op een bepaald moment heeft die cel gezegd van: 'Kijk...' - ze waren eigenlijk bezig met een onderzoek naar de bende van Baasrode. De bende van Baasrode is een andere bende, die weliswaar kon gelinkt worden aan de Bende van Nijvel, maar het was een afzonderlijk onderzoek. In het kader van het onderzoek naar de Bende van Baasrode heeft men op een bepaald moment gezegd van: 'We gaan zoeken in dat kanaal Brussel-Charleroi.' In de voorbereiding daarvan heeft men contact opgenomen met de BOB van Halle - omdat die Bende van Baasrode daar ook gesitueerd was. En bij die voorbereidingsgesprekken is er iemand van de BOB van Halle, P.A. (sic), die gezegd heeft: 'Ja, maar, je moet weten dat daar al gezocht is.' En merkwaardig genoeg wisten de speurders in Dendermonde dat niet, hoewel de feiten waarvoor al gezocht was rechtstreeks verband hielden met de feiten in Aalst. Dus met andere woorden: er was al gezocht in november 1985; toen is er nauwelijks iets gevonden. En men is dan opnieuw gaan zoeken in november 1986, precies omdat - zo oordelen de speurders van de cel Delta - die eerste speurtocht zeer oppervlakkig gevoerd is geweest. En dat zou dus gebeurd zijn geweest op basis van informatie die door die BOB'er gegeven is.

Cools: Wat betekent dit nu voor de man die dan op dit moment is opgepakt? Weet je meer wat in dat speurdersteam zijn reputatie was?

Leestmans: Voor zover wij kunnen nagaan - het gaat ook over feiten van 1986, dat is dus erg lang geleden - voor zover wij kunnen nagaan, had die man een zeer goeie reputatie, een erg degelijk speurder. Wat men hem nu verwijt - en wat overigens dus al veel eerder ook al naar boven gekomen is, die kritiek - is: 'Ja, maar, op basis van wat zijn jullie nu opnieuw gaan zoeken?' En dan is er inderdaad een episode die redelijk duister is. Want die BOB'er van Halle, waarover ik het net had, die geeft die informatie niet zo, wat je eigenlijk zou verwachten van collega's onder elkaar. Neen, die man die geeft dat... hij kopieert dat PV van die eerste zoeking stiekem en hij geeft dat in een café ergens in Brussel. Erg normaal kan je dat natuurlijk niet noemen. En vandaar dat er nu nog altijd mensen zeggen van: 'Ja, maar, dat klopt niet.' En dus men vermoedt - dat is een werkhypothese - men vermoedt dat dat, ja, een soort set-up is, een soort geconstrueerd verhaal is, omdat men tegelijkertijd ook vermoedt dat de informatie zou aangereikt zijn door een informant. Als dat zo is, is dat natuurlijk heel belangrijk te weten wie die informant is, want dat zou dan impliceren dat die ook meer weet over de Bende. (...)

Merk ook op dat Leestmans het heeft over P.A. (hij zegt eerst zelfs P.H., maar verbetert zich snel). Vermoedelijk bedoelt hij F.A., maar mixt hij P.V. en F.A. door elkaar.

Jef Vermassen zei gisteren ook dit in De Afspraak (24-01-2019) tijdens zijn gesprek met Phara de Aguirre:

De Aguirre: De speurders van Dendermonde blijven er bij van: 'het lag daar al veel langer, er is gewoon niet goed genoeg gezocht in 1985.'

Vermassen: Of ze dat nu nog menen, weet ik niet, ik twijfel daaraan. Omdat op de duur worden er vragen gesteld natuurlijk. Maar in die tijd geloofde men daarin. Men geloofde ook in het team [Delta] dat dat correcte medewerkers waren, hoewel ik toch weet dat iemand van dat team in deze piste geloof gehecht heeft vroeger.

De Aguirre: En welke piste bedoelt u?

Vermassen: Awel, dat er dus via de persoon die hier de tip gegeven heeft die voorwerpen daar gegooid zijn. Maar de vraag is met welke bedoeling.

Vermassen schetst hier wat mij betreft een opvallend beeld van twijfel bij de cel Delta dat niet overeenstemt met het eendrachtig beeld dat doorgaans geschetst wordt van de Delta-speurders.

4

(110 replies, posted in Speurders)

Gezien de oproep van Faroek naar nieuwe getuigen enkele maanden geleden en de daaropvolgende huiszoeking bij Lhost zou het me niet verbazen mochten de speurders nieuwe informatie ontvangen hebben over de zoekactie(s) in Ronquières en/of Vermeersch. Maar na meer dan 30 jaar zal dat vermoedelijk geen 'smoking gun' zijn. Vermeersch wordt dan nu waarschijnlijk nog eens onder druk gezet met die nieuwe informatie, maar ik denk dat de kans groot is dat dit eindigt zoals de vorige keren en dat hij gewoon bij zijn standpunt blijft.

5

(801 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Philippe Vermeersch is opgepakt door het huidige onderzoeksteam. Iemand een idee of ze dat gedaan hebben op basis van nieuwe informatie/getuigenissen of is dit gewoon een zoveelste poging om hem aan het praten te krijgen?

6

(12 replies, posted in Politiek)

Op De Morgen en The Guardian staan vandaag artikels die iets dieper ingaan op de rol van een schimmige organisatie die mogelijk achter de moordaanslag zat. Het gaat om de South African Institute for Maritime Research (SAIMR), een op papier onschuldige onderzoeksorganisatie die in Zuid-Afrika gevestigd was, maar waarachter een bende (Britse) huurlingen zat die al dan niet met inlichtingendiensten samenwerkte om vervelende personen uit de weg te werken. Het doet allemaal sterk denken aan WNP, een organisatie met een gelijkaardige anti-Sovjet en racistische agenda waarvan niemand kan zeggen hoe groot en gevaarlijk ze nu echt was en in welke mate ze nu al dan niet gestuurd werd door westerse inlichtingendiensten.

7

(129 replies, posted in Slachtoffers)

Even een vergelijking schetsen met een actuele misdaadzaak: het proces Nemmouche, de man die in Brussel enkele bezoekers van het Joods Museum doodschoot. Volgens zijn advocaten hadden maar liefst drie van de vier dodelijke slachtoffers banden met de Mossad en waren ze dus geen toevallige slachtoffers (al is het nog maar de vraag of die informatie van de advocaten correct is, want de tegenpartij ontkent dat). Men wil zo proberen de indruk te wekken dat niet Nemmouche de feiten gepleegd heeft, maar iemand anders die een afrekening wilde met de Mossad.

Het deed me meteen denken aan de Bende van Nijvel en vooral Finné, die door velen ook nooit als een toevallig slachtoffer is gezien. Idem met het echtpaar in Nijvel en nog enkele andere dodelijke slachtoffers. In dit proces heeft het er alle schijn naar dat het wel degelijk om toevallige slachtoffers gaat, maar je ziet hoe snel er een - al dan niet correcte - link tussen slachtoffers kan gevonden worden en hoe snel de twijfel kan gewekt worden of iets nu al dan niet een gerichte afrekening was tegen bepaalde personen of gewoon ordinaire terreur. Soms is iets niet meer dan toeval en zoekt men wel eens te diep naar antwoorden. Met andere woorden: voor mij zijn enkel wat vage verbanden en associaties veel te weinig om Finné als een bewust doelwit te zien.

8

(57 replies, posted in Bewijsstukken)

Die Eikenlaan in Overijse is ook vlakbij (zo'n 2 km) de schietpartij in Hoeilaart die plaatsvond na de overval op Dekaise. De getroffen Rijkswachters verklaarden dat de Santana na de schietpartij in de richting van Groenendaal reed, wat niet meteen in de richting van de Eikenlaan is, maar ze hoeven daar natuurlijk niet via de kortste weg naar toe gereden zijn. Als het klopt dat de auto getroffen was en er rook van onder de motorkap kwam, is het niet raar om te denken dat ze naar een nabijgelegen schuilplaats gereden zijn.

Opvallend weetje: volgens Google Maps woont er in de Eikenlaan tegenwoordig een Libanese autohandelaar.

9

(26 replies, posted in Robotfoto's)

Bij een ringbaard beeld ik me toch iets anders in dan die baard van Dossogne. Voor mij is een ringbaard een cirkelvormig baardje rond de mond. Ook op Wikipedia maken ze een onderscheid; daar noemen ze het type baard van Dossogne een kabouterbaard.

Wat betreft veel voorkomen: ik kan zo een paar priesters, leerkrachten en natuurgidsen uit de jaren '80 voor de geest halen die zo'n kabouterbaard hadden. Op Wikipedia lees je dan weer dat het vroeger vaak voorkwam bij zeelieden. Tegenwoordig zie je dat niet vaak meer, tenzij het een heel fijn geschoren kabouterbaardje is (vaak niet meer dan een dunne lijn gezichtshaar die van oor tot oor loopt). Zo'n baard zie je nog wel eens bij jongeren van allochtone afkomst. Ik vind dat de robotfoto nog het meest op zo'n 'moderne' kabouterbaard lijkt.

10

(517 replies, posted in 1983)

Even samenvatten wat de getuige gezegd heeft:

  • De getuigenis speelt zich af op 4 september 1983 aan kruispunt De Ster in Sint-Niklaas, zes dagen voor de inbraak en moord bij Wittock-Van Landeghem in Temse. Da's op zeven minuten rijden van de fabriek volgens het artikel.

  • De getuige, een jonge fotograaf, stond 's ochtends foto's te nemen van voorbijrijdende auto's.

  • Getuige meent zo de daders van die inbraak "betrapt" te hebben tijdens hun verkenningstocht. (Voor die stelling is er echter geen bewijs.)

  • De vermeende daders keren op hun stappen terug en besluiten de getuige af te dreigen.

  • Getuige spreekt van vier personen (drie mannen en een vrouw).

  • Een persoon sprak Frans en deed zich voor als GP Charleroi.

  • Nummerplaat van het voertuig verwijst naar een Griek uit Brussel.

  • De getuige herkent een van de personen in de robotfoto uit 2010.

Opvallend is de aanwezigheid van een vrouw. Niet de eerste keer dat dit element opduikt (zie onder meer de inbraak in de Colruyt van Nijvel). De Griek uit Brussel is mogelijk Papadoupoulos zoals Aubanel opmerkt en de robotfoto uit 2010 is dan mogelijk Dominique Salesse, beide lid van de bende De Staerke. Er zou dan ook een link zijn tussen Aalst en Temse, want de robotfoto uit 2010 behoort toe aan de raid in Aalst. Daar was er dan mogelijk weer een verkenningstocht van De Staerke zelf... en een vrouw (Yvette V.).

De route heb ik eens aangeduid in Google Maps (klik hier » Google Maps). Volgens Google is het zo'n 9 minuten rijden met de auto van Wittock-Van Landeghem naar het kruispunt De Ster (tegenwoordig rotonde De Ster).

Ze reden na het incident in de richting van Sint-Niklaas volgens de getuige. Kwamen ze dus van de richting Antwerpen en waren ze dan op weg naar Temse? Zo ja, is het dan niet raar om al voor de eigenlijke verkenningstocht paniekerig te doen en een filmrol in beslag te nemen? Heel deze getuigenis heeft trouwens veel weg van de film Blowup (1966).

Hoe dan ook, moedig van de man om er mee naar buiten te komen. Ik hoop dat er nog mensen gaan beginnen praten, want het is duidelijk dat ze in het verleden onvoldoende (of niet) geholpen zijn.