11

"Outre Latinus, plusieurs autres personnes étaient également la base de ce regroupement, il y avait en fait un nombre assez conséquent personnes dont je vous founirai la liste, liste que j’ai déjà transmise à Madame Lyna. Cette liste reprend en fait tous les responsables qui étaient regroups dans le BURAFEX, d'où émanaient tous les ordres des missions exécutées par la base. Au sujet du dit BURAFEX était structuré de plusienrs bureaux qui s'ignoraient les uns des autres par souci de discrétion entre le membres, ce qui constituait la sécurité même du mouvement, ce dans le même type que le WNP."

"Concernant les subventions du WNP, tout ce que je pui dire c'est qu'il fallait plusieurs centaines de milliers de francs par moi pour faire fonctionner l'organisation, et que c'est argent pouvait proveni selon moi du baron de Bonvoisin car c'était la seule personne qui me paraissai assez riche pour cela. Au sujet de la structure d'ensemble, je puis vous préciser que Latinus était le CSRS (Chef de la sûreté et du renseignements et de la sécurité). Il était l'aiguillage entre le BURAFEX et la base."

Bron: Verhoor Michel Libert | 9 april 1986

Ter info: In het verhoor staat BURAFLEX i.p.v. BURAFEX. Ik heb het in de tekst hierboven verbeterd.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

patrick111 wrote:

Er is een Paul Delaunoy, een kinesitherapeut uit Court-Saint-Étienne en vriend van Paul Latinus.

Deze persoon zou volgens Guy Van Vinck niet betrokken zijn geweest bij de organisatie van Latinus:

"Parmi les autres connaissances de Paul, il y a un certain Paul Delaunoy de Court-st-Etienne. C'est un kinésithérapeute. Cette personne, à ma connaissance, n'a jamais fait partie du mouvement de Paul Latinus."

Bron: Verhoor Guy Van Vinck | 17 april 1985

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Terug naar België van de jaren 1980. De internationale criminele organisatie die de marsbevelen  uitschreef voor Westland New Post was Burafex, het mysterieuze Bureau des Affaires Exterieurs. Bij deze vreemde organisatie maakte een Vlaamse magistraat de intrigerende kanttekening: '… zou dader van Aalst zijn. = in het kader van Ordres de Mission voor Burafex via BKA', waarbij BKA enkel kon staan voor Bundes Kriminalamt.

Wat had de Duitse politie met BURAFEX te maken? Een insider die beweerde zeer dicht te hebben gestaan bij de security van BURAFEX, hield vol dat de geheimzinnige Fins-Zweeds-Amerikaanse 'graaf' Carl Magnus Torsten Armfelt het hoge woord voerde binnen die groep. Armfelt, die meerdere schuilnamen gebruikte, werd in verband gebracht met de WACL, de CIA en met het Gladioachtige netwerk Sveaborg, dat hij had opgestart in Scandinavië. Armfelt werkte in Nederland samen met Interdoc, een antilinks informatiebureau van het type Aginter Press. Hij kende CIA-baas Colby, was militair adviseur geweest van Chiang Kai Shek en onderhield ook contacten met Oliver North.

De informant sloot niet uit dat WNP en zelfs de CCC door Armfelt waren opgezet om 'in tijden van nood het land te destabiliseren'. De insider was trouwens niet de enige bron die beweerde dat de CCC in realiteit uit hetzelfde vaatje tapte als WNP en dat Latinus achter beide zat. Het klonk best wel logisch. Destabilisatie door terreur van zowel pseudolinks als ultrarechts. Het was Armfelt geweest, beweerde de informant, die de vlucht van Laitnus naar Chili had betaald.

Bron: De elite van de macht, de macht van de elite | Walter Baeyens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Spreker merkt voorts op geruchten te hebben opgevangen als zou het WNP overkoepeld geweest zijn door een structuur die BURAFEX heette. Aan het hoofd van die structuur zouden prominenten van de CEPIC, een rijkswachtkolonel en iemand uit de entourage van baron de Bonvoisin gestaan hebben. Getuige kan een en ander echter des te minder bewijzen daar alle vermoedelijke leden van die structuur ontkennen er lid van te zijn geweest en zelfs het bestaan ervan loochenen.

Wel heeft de laatstgenoemde persoon, die begin de jaren 80 lid was van een ministerieel kabinet, toegegeven dat hij Latinus, Libert en Barbier kende en met hen de oprichting van een Orde van Teutoonse Ridders heeft besproken, evenwel zonder te vermoeden dat het hier ging om de WNP.

Bron: Getuigenis Gérard Rogge | Eerste Bendecommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

15

Verder had Latinus ook contacten met buitenlandse organisaties en prominenten. Hoewel hij nooit uitweidde over zijn opdrachtgevers, zien we soms een glimp van zijn grote netwerk. Het is hier dat we voor het eerst de naam zien opduiken van Otto von Habsburg. Het is een piste die nooit onderzocht is geweest. De naam komt zelf niet voor in beide Bendecommissie of andere literatuur. Bouten is de enige die zijn naam opmerkt, maar linkt hem niet aan het anticommunistische netwerk.

Volgens Bouten had BURAFEX een hoofdkwartier in Keulen dat geleid werd door Otto von Habsburg. Over BURAFEX hadden we het reeds in vorig hoofdstuk. Het zou een soort van generale staf geweest zijn die de buitenlandse zaken van de WNP behartigde en dus in contact stond met gelijkaardige organisaties in het buitenland (cfr. supra).

Het was Frédéric Saucez, WNP-lid, die von Habsburg vermeldde in een verhoor: “Il est exact que je fais partie depuis 1981 du group WNP ou WNSD Orde des Chevaliers Teutoniques, ce dernier étant censé dirigé le tout est à pour Grand Maitre Otto von Habsburg”

Otto von Habsburg krijgt in het doctoraat van Schrijvers heel wat aandacht. “Die figuur is ondubbelzinnig als extreemrechts te bestempelen en behoorde tot de ultra-katholieke strekking binnen het netwerk. Met het door hem opgerichte Centre Européen de Documentation et d’Information (CEDI) vertakte het web zich tot in de hoogste regionen van de uiterst rechtse politiek in Europa.”

(...) Von Habsburg had verregaande banden met al wat rechts, katholiek en rijk was. En blijkbaar schakelde ook de WNP zich in dit netwerk in. Eén verklaring van een WNP-lid zegt natuurlijk weinig, maar het is opvallend dat er nooit onderzoek naar werd gedaan.

Bron: De Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving? (thesis) | Lander Van de Sompel | 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Heeft niemand in al die jaren al gelezen dat BURAFEX met Zuid-Amerika te maken heeft en dat een zekere Michel Naro het contact van Latinus was samen met De Lombaerde die blijkbaar ook iets met Zuid Amerika van zien heeft! Zelfs een deel van de financiering van WNP kwam van Zuid Amerika via De Lombaerde.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.