31

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Marcel Barbier is harteloze kille moordenaar

Nu de getuigenverhoren in de Brabantse assisenzaak tegen Marcel Barbier en Eric Lammers zijn afgelopen, begint het publiek - zo al dat niet eerder het geval was - zich duidelijker in twee kampen te splitsen.

Sommigen geloven dat de dubbele moord in de Herderliedstraat in Anderlecht zuiver en alleen gepleegd werd om het geld van de levensverzekering van het slachtoffer op te strijken.

Anderen menen dat het mystieke entourage van de WNP en de betrokkenheid van de Staatsveiligheid erin, de voornaamste oorzaken waren. Bepaalde kranten en tijdschriften hebben die laatste stelling de afgelopen weken stevig voedsel gegeven en de verdediging heeft daar, uiteraard, rijkelijk munt uit geslagen.

Het was gisteren voor het Openbaar Ministerie dan ook geen gemakkelijke klus om de jury er op te wijzen dat deze assisenzaak in eerste instantie gevoerd wordt ter beoordeling van een moord en niet van de werking van de nationale veiligheidsdiensten. Mr. Jaspar baseerde zich op het vooronderzoek om de moord stap voor stap te ontleden, “en het overtollige kreupelhout te verwijderen dat het licht op de feiten tegenhoudt”.

Jaspar tekent de slachtoffers, Francesca Arcoulin en Fons Vandermeulen, als een bescheiden, hardwerkend koppel dat tevreden leeft met elkaar. Zij hadden geen politieke bindingen, alleen sport interesseerde hen.

Arrogante moordenaar

In hun leven komt Marcel Barbier binnen, die gaat samenwonen met de vroegere vrouw van Fons. Barbier heeft een trieste sociale achtergrond, dat geeft Jaspar toe. Hij is ook dromerig en beïnvloedbaar. Op een gegeven moment heeft hij zich tot het protestantisme bekeerd en wilde zelfs pastoor worden! “Als God bestaat hoop ik dat hij dit hoort en weet waaraan hij ontsnapt is”, snijdt Jaspars ironisch commentaar door de zaal.

Want eerder was Barbier een verwaand, egoïstisch en elitair kereltje. En het zou er al heel gek aan toe moeten gaan als op het einde van dit proces niet als een paal boven water staat dat Barbier de moord in Anderlecht echt gepleegd heeft. Om verschillende redenen.

Fons Vandermeulen en Marcelle Gobert, zijn ex-vrouw, hadden nog regelmatig contact met elkaar. Gobert en Barbier zouden dus best hebben kunnen afweten van Fons’ levensverzekering ten bedrage van 5 miljoen; een som die een mooi motief vormt voor het in armoe levende koppel.

Ook wist Marcel Barbier zich opvallend veel details van de moord te herinneren bij zijn bekentenissen die hij zogenaamd had afgelegd op bevel van WNP-leider Latinus. Hij vertelt aan de Gerechtelijke Politie details die niet in de kranten hebben gestaan en alleen aan de moordenaar zelf bekend kunnen zijn.

Tenslotte, en hier raakt Jaspar de essentie, is het wel heel gek dat Barbier op de dag van de moord zelf een vals alibi in elkaar knutselt, terwijl hij pas maanden later van Latinus de opdracht zou krijgen om de moord op zich te nemen. Het zijn voor het Openbaar Ministerie allemaal feiten die moeten duidelijk maken dat Barbier een harteloze kille moordenaar is.

Bron: Gazet van Antwerpen | 20 Mei 1987

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

32

Re: Anderlecht: 18 Februari 1982

Schoot Barbier KGB-agent dood?

Een woordvoerder van het Brusselse parket maakte gisteren bekend dat er thans vier zaken aanhangig zijn bij het gerecht waarbij telkens Marcel Barbier (25) is betrokken. Al bij al een troebele heksenketel want het gaat om spionage, moord en een geheime organisatie. Zo is er het gerucht als zou een van de dodelijke slachtoffers van Barbier een Russische KGB-agent geweest zijn.

In augustus werd Barbier aangehouden nadat hij in Vorst op een Noordafrikaan had geschoten. Toen zijn huis werd doorzocht vond de politie uiterst geheime NAVO-documenten die waren gestolen op de Generale Staf te Evere.

Barbier zei dat hij de documenten had gekregen van Michel Libert (24), die tot september 1982 kwartiermeester was bij de Zeemacht. Libert werd daarna eveneens gearresteerd en nog twee andere militairen, aldus de woordvoerder van het parket, te weten het echtpaar Jean Peche en Francine Vandenborre. Een andere persoon, zoals Michel Libert een voormalig militair, met name Frederic S. (1) werd in beschuldiging gesteld, doch niet in de gevangenis opgesloten.

Gisteren werd ook een zesde persoon, nl. een geheimzinnige Saoediër, door de onderzoeksrechter te Brussel ondervraagd. (2) Bovendien werd een vrouw, Françoise D. (3), in beschuldiging gesteld wegens heling, doch niet gearresteerd.

Voorts werden in deze zaak van gestolen NAVO-documenten ook enkele leden van de Staatsveilgheid verhoord zonder evenwel in beschuldiging te worden gesteld. Bij dit alles komt ook nog het lidmaatschap van een privé-militie, de Westland New Post, dat hoofdzakelijk Marcel Barbier en zijn kompaan en vriend Paul Latinus wordt aangewreven. In de woonplaats van Barbier werden tijdens een huiszoeking, behalve de gestolen NAVO-topgeheimen, ook Duitse helmen, voorzien van hakenkruisen, boeken over gevechtsmethodes in oorlogstijd, documenten i.v.m. de Orde van Teutonische Ridders en exemplaren van het uiterst rechtse tijdschrift Althig, dat door Barbier en Latinus wordt uitgegeven.

Dubbele moord

De vierde zaak, waarmede Marcel Barbier werkelijk in geen al te goede papieren zit, heeft te maken met de dubbele moord die op 18 februari te Anderlecht werd gepleegd. Toen werden Alfons Van Der Meulen (31) en zijn vriendin Francesca Arcoulin (44) om het leven gebracht. Eerst gewurgd en nadien afgemaakt. Francesca kreeg drie kogels in het hoofd, haar vriend twee kogels. Marcel Barbier heeft toegegeven dat hij samen met Eric Lammers (22) verantwoordelijk is voor die moord.

De bindingen tussen Alfons Van Der Meulen en Marcel Barbier zijn gemakkelijk verklaarbaar. De wettige echtgenote van Van Der Meulen en ook de moeder van zijn kinderen had de jongste tijd haar intrek genomen bij Marcel Barbier. Maar er is toch wel meer. Een gerucht, dat we vrijdag in de wandelgangen van het Brusselse gerechtsgebouw opvingen, zinspeelt op het feit dat de 31-jarige Van Der Meulen te Brussel werkte voor de KGB, de Russische geheime dienst en dat hij eigenlijk om die reden uit de weg werd geruimd.

Over dit onthullend feit, dat helemaal niet is bewezen, werd op het parket met geen woord gerept. En ook niet veel over de niet meer jonge Arabier uit Brussel, die niet alleen contacten had met Paul Latinus, de stichter van Westland New Post, verder met de adjunct van de hoofdcommissaris van de Staatsveiligheid.

Merkwaardig genoeg duikt in het ganse verhaal de naam van die Arabier op, want hij was de bezitter van de auto waarmee eind oktober 1981 naar Hekelgem werd gereden om daar lt.-kolonel Vernaillen en zijn echtgenote met zware kogels te bestoken. Hij werd echter vrijdag buiten elke vervolging gesteld.

Toeval

De Arabier, die zich uitgeeft als perscorrespondent, zorgde echter voor een sluitend alibi. Hij bevond zich in september 1981, toen zijn lichtbruine Mazda 626 werd gestolen, in Parijs. Men heeft nooit achterhaald wie met die Mazda is weggereden, doch er zijn wel aanwijzingen dat de geheimzinnige Saoediër de rechtse organisatie Westland New Post gedeeltelijk financierde via Paul Lafinus, de stichter, die overigens de Arabier heeft geholpen bij een recente verhuis.

Niets wijst er op dat de Arabier iets met de aanslag op de rijkswachtofficier heeft te maken. Het kan allemaal toevallig zijn. Zo bv. ook dat een weekje voor de schietpartij te Hekelgem in Sint-Martens-Latem vier Duitse terroristen werden aangehouden.

De zestigjarige Arabier die in het Brusselse leeft met een Saoedisch paspoort, betaalde Larinus, een gewezen medewerker van staatssecretaris Goor, voor diverse karweien, ondermeer het vergaren van inlichtingen met betrekking tot anti-Arabisch terrorisme.

Het is in elk geval nodig dat er klare wijn wordt geschonken in dit toch wel zeer vreemd dossier, want uit de verklaringen van gisteren van het Brusselse parket, lijkt het erop dat men alle schuld in de schoenen wil schuiven van Marcel Barbier, weliswaar van geen klein geruchtje vervaard, doch eigenlijk maar een figurant.

De speurders stellen zich de vraag of geen enkel agent van de Staatsveiligheid die tot de Westland New Post behoorde, wist of vermoedde wie de moordenaars van Alfons Van Der Meulen waren. Vier agenten van de Staatsveiligheid maakten immers sedert twee jaar deel uit van die WNP en de adjunct van de hoofdcommissaris heeft er zelfs met een masker over het gelaat, les gegeven in spionage- en opsporingstechnieken. (4)

De ganse affaire kwam slechts aan de oppervlakte door de onverdroten inzet van de groep anti-banditisme van de gerechtelijke politie, die met commissaris Georges Marnette, zich in een gevaarlijk wespennest heeft begeven. Alles wijst er evenwel op dat de gerechtelijke machine niet meer is tegen te houden.

Bron: Gazet van Antwerpen |  15 Oktober 1983

(1) Frederi Saucez
(2) Faez Al-Ajjaz
(3) Françoise Durvin
(4) Christian Smets

Dubbele moord te Anderlecht intrigeert politie

Terwijl de staatsveiligheid in het buitenland meer tracht te vernemen over de bestaande relaties tussen Westland New Post en andere extra-rechtse groeperingen, blijft Eric Lammers loochenen betrokken te zijn geweest bij de dubbele moord in februari van vorig jaar te Anderlecht.

Daar werden toen een zogeheten Belgische “KGB-agent” en een vrouw die bij hem inwoonde, uit de weg geruimd. Die moord neemt Marcel Barbier voor zijn rekening, een jonge Brusselaar die deel uitmaakt van Westland New Post. De vereniging ontstond na het opdoeken van het Front de la Jeunesse.

Marcel Barbier werd aangehouden naar aanleiding van de zaak rond de vertrouwelijke NAVO-documenten te Evere, die in onze krant van 20 september aan het licht werd gebracht. Ook de gewezen matroos Libert werd om dezelfde reden aangehouden samen met nog een paar actieve militairen.

Voorts werden nog andere personen in beschuldiging gesteld. De zaak werd nog erger omdat ook de Staatsveiligheid, meer bepaald een commissaris daarvan (1), in opspraak werd gebracht. In Westland New Post was die commissaris een goede bekende, kreeg er zelfs een lidkaart en werd door de WNP-militanten als kolonel aangesproken.

Maarschalk

Inmiddels is er nog altijd het mysterie omtrent de dubbele moord te Anderlecht. Dat is voor de gerechtelijke politie van Brussel een heet hangijzer, omdat het vermoeden bestaat dat Barbier zijn vriend Lammers als mededader beschuldigt om een andere persoon, wellicht zijn chef te beschermen. Wie zou die chef kunnen zijn?

Namen worden genoemd, bewijzen blijven echter uit. Niettemin wordt verondersteld dat al de tot dusver aangehouden en beschuldigden slechts vrij bescheiden functies hadden in het WNP-raderwerk.

Paul Latinus, de WNP’er die het ganse schandaal deed uitlekken, had bij de Westland New Post de hoogste graad, die van maarschalk. Hij verleende tevens hand-en spandiensten aan de Staatsveiligheid. Meer dan eens werd hij reeds door inspecteurs van commissaris Marnette aan de tand gevoeld, doch hij mocht steeds als een vrije vogel huiswaarts keren.

Zaïrees

Is alles uiteindelijk een doorgestoken kaart, een complot om de bestaande en ernstige meningsverschillen in de Staatsveiligheid naar de top te brengen en koppen te doen rollen? De onthulling van zo veel onwaarschijnlijke feiten, zoals de verdenking van racistische moorden, die men het WNP aanwrijft (er werd een tijdje geleden een Zaïrese student in duistere omstandigheden dood aangetroffen), is toch wel vrij merkwaardig.

Daarbij is er ook nog de onthullende diefstal van wapens bij de anti-terreurgroep Diane van de rijkswacht en de nog altijd niet opgeloste aanslag op rijkswachtkolonel (toen majoor) Vernaillen.

Gelet daarop kunnen sommige speurders het idee niet van zich afzetten dat de sleutel van de ganse affaire moet worden gezocht bij de Staatsveiligheid te Brussel. Zoals de zaken er nu voorstaan heeft de faam van de Staatsveiligheid een lelijke deuk gekregen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 19 November 1983

(1) Christian Smets

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube