851

De broer van Christiaan Bonkoffsky zei dus:

"Maar toen ze een oude foto toonden van de Groep Diane, samen met robotfoto nummer 19, gemaakt na de overvallen in Eigenbrakel en Overijse, werd het in mijn hoofd helemaal duidelijk."

Hij had dus eerst een oude foto nodig van zijn broer om hem te herkennen in robotfoto Nr.19? Dan bedoelt hij toch wel dat het pas dan is dat het tot hem door drong en hij de "waarheid" (als het waar is) onder ogen wou zien? In een andere context zou dit eigenlijk toch wel bizar zijn anders.

Persoonlijke foto's van iemand zitten niet zo snel in een of ander dossier. Een foto van bijvoorbeeld een identificatie-batch of paspoort van iemand die bij een overheidsdienst werkte, is al makkelijker door de speurders in een bestand te vinden. Straks gaan de mensen nog geloven dat de robotfoto die onder hypnose getekend werd eerder getekend was op basis van die foto van bij de Groep Diane in plaats van de getuigenis onder hypnose. wink Theo K. (getuige die gehypnotiseerd werd om de robotfoto te kunnen maken) verklaarde wel dat de robotfoto sprekend op de man leek die hij gezien heeft.

Non semper ea sunt quae videntur

Alle 86 pagina's van dit topic gelezen. Complimenten aan iedereen die een constructieve bijdrage heeft geleverd. Ook erg netjes dat sommigen al gelijk na die dag in oktober dat het nieuws over Christiaan Bonkoffsky naar buiten kwam, nuchter bleven en hun twijfels al hardop uitspraken dat hier wellicht wederom een fantast aan het werk was. En ook het daadwerkelijke feitelijke materiaal tot realistische porties terugbrachten. Wat ligt er nou echt op tafel? Hypnose tekening, bekentenis van vereenzaamd afgestompt figuur, weinig dus.

Die Chris Bonkoffsky, als je op je sterfbed een bekentenis doet, doe het dan goed, had die man door elkaar willen schudden. Maar het werd uiteindelijk een halve bekentenis. En daar bleef het bij. Niks kan worden aangetoond. Die Chris heeft niets kunnen beweren wat indruk heeft gemaakt op de speurders, klaarblijkelijk.

Wat mij nog wel opviel was hoe dit balletje aan het rollen is gebracht. Die Marc Vandamme hoorde dus eerst van een ex van Bonkoffsky dat deze bekentenis was gedaan, later de broer bevestigde dit verhaal tegenover hem. Dus iedereen die er van wist, was al behoorlijk loslippig. In iedergeval tegen die Marc.

Voor de slachtoffers van de bende is het weer loslaten van deze piste een bittere pil. Ik zag David VDS in zo'n talkshow tijdje terug, die had er een goed gevoel over. Nu weer terug bij af. Heel pijnlijk allemaal. Sterkte aan iedereen.

853

noorderling wrote:

Alle 86 pagina's van dit topic gelezen. Complimenten aan iedereen die een constructieve bijdrage heeft geleverd. Ook erg netjes dat sommigen al gelijk na die dag in oktober dat het nieuws over Christiaan Bonkoffsky naar buiten kwam, nuchter bleven en hun twijfels al hardop uitspraken dat hier wellicht wederom een fantast aan het werk was. En ook het daadwerkelijke feitelijke materiaal tot realistische porties terugbrachten. Wat ligt er nou echt op tafel? Hypnose tekening, bekentenis van vereenzaamd afgestompt figuur, weinig dus.

Eens, maar laat ons nu ook niet het omgekeerde doen. Er is één anoniem lek die stelt dat ze er 99% zeker van zijn dat het een vals spoor is. Er is geen enkele officiële communicatie over gekomen, enkel een 'no comment'.

noorderling wrote:

Wat mij nog wel opviel was hoe dit balletje aan het rollen is gebracht. Die Marc Vandamme hoorde dus eerst van een ex van Bonkoffsky dat deze bekentenis was gedaan, later de broer bevestigde dit verhaal tegenover hem. Dus iedereen die er van wist, was al behoorlijk loslippig. In iedergeval tegen die Marc.

Marc Vandamme had naar eigen zeggen al vermoedens sinds eind jaren '80, en bij het zien van de robotfoto's heeft hij in 1998 aangifte gedaan.

FreCR wrote:

De broer van Christiaan Bonkoffsky zei dus:

"Maar toen ze een oude foto toonden van de Groep Diane, samen met robotfoto nummer 19, gemaakt na de overvallen in Eigenbrakel en Overijse, werd het in mijn hoofd helemaal duidelijk."

Hij had dus eerst een oude foto nodig van zijn broer om hem te herkennen in robotfoto Nr.19? Dan bedoelt hij toch wel dat het pas dan is dat het tot hem door drong en hij de "waarheid" (als het waar is) onder ogen wou zien? In een andere context zou dit eigenlijk toch wel bizar zijn anders.

Het zegt ook veel (en niet veel goeds) over de manier waarop de broer is verhoord. Als je een getuige een door jou gekozen robotfoto toont plus de foto van de persoon waarover je praat, leg je de getuige eigenlijk de woorden in de mond. Manipulatie van het onderzoek, heet dat.

Het enig positieve: de speurders vonden het dus geen probleem om een ex-rijkswachter verdacht te maken. Wat strijdig is met alle verhalen dat ze de mensen uit hun eigen middens altijd maar willen beschermen.

855

Eerlijk gezegd, zou ik het onderwerp Bonkoffsky laten rusten. Voor mij staat het 100% vast dat hij erbij was, anderen twijfelen. Dat de speurders die piste loslaten, geloof ik van geen kanten. Integendeel: ik denk dat ze er harder dan ooit op werken, maar dat een van hen gemeend heeft de zaak vooruit te helpen door een valse verklaring - anoniem - de wereld in te sturen, waardoor hij de rijkswacht-omgeving van Bonkoffsky hoopt te kalmeren. En wat dat DNA betreft: ik heb erover gepraat met iemand die daar (heel) veel over weet. Dat DNA-argument is helemaal geen argument pro of contra Bonkoffsky. Bovendien, en dat wordt wel eens vergeten: zowat elke onderzoeker is ervan overtuigd dat er meer dan één reus in het spel was.

Speurders Bende van Nijvel zijn 99 procent zeker: “Chris B. is toch niet de Reus”

Het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel gelooft niet langer dat ex-rijkswachter Chris B. de gevreesde Reus was. “De afgelopen maanden is er hard gewerkt om die beloftevolle these te onderbouwen, maar het is ons niet gelukt om nog concrete elementen boven te halen.”

“Het is weinig waarschijnlijk dat er ooit voldoende bewijzen komen dat Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel was”, bevestigt een gerechtelijke bron aan onze redactie. “Eigenlijk zijn we 99% zeker dat hij het niét was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen”, zegt een tweede bron dicht bij het dossier.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Tijdens de gedachtewisseling op 8 mei 2018 met Koen Geens over het bendeonderzoek in de Commissie van Justitie, werd ook het lek besproken die aan de basis ligt van het nieuws alszou Christiaan Bonkoffsky voor 99,9% zeker niet de Reus zijn en dat deze piste niet meer door de speurders zou gevolgd worden. Ik herneem hieronder de discussie die hierover werd gevoerd. Het volledige verslag van de gedachtewisseling kan je hier lezen » Forum

Minister Koen Geens: Geachte commissieleden, enkele van uw mondelinge vragen gaan concreet over de inhoud van het strafdossier en het verloop ervan. Over de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en over het lopende gerechtelijke onderzoek, zal ik niet uitweiden. Dus ook niet over de recente gegevens verschenen in de pers. Ik zou daarmee niet alleen het geheim van het onderzoek schenden maar ook de strategie en de voortgang belemmeren. Ook kan een ontijdige mededeling collusiegevaar met zich brengen. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag absoluut niet gehypothekeerd worden door het onthullen van geheime gerechtelijke informatie. Het onderzoek verdient nu de sereniteit die een goede afloop nodig heeft.

(…)

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik heb mijn vraag ingediend niet alleen naar aanleiding van het nieuws rond de piste-Bonkoffsky, die blijkbaar op een of andere manier bij de media is gekomen, maar ook naar aanleiding van uw uitspraken van 29 april in gesprek met de VTM-nieuwsredactie.

(…)

U pleit vandaag, net als toen, voor sereniteit. Ik begrijp dat ook. Zo'n complex dossier heeft nood aan een zekere rust en zeker niet aan lekken. Anderzijds, als u hoop creëert en duidelijk aangeeft dat er interessante pistes worden onderzocht, voedt u natuurlijk ook een beetje de speculatie. Misschien is dat ook niet goed voor de sereniteit van het dossier.

(…)

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): On l'a vu encore avec la piste Bonkoffsky qui, selon la presse, semble "enterrée" à 99 %. Les déclarations que vous faites dans ce dossier sont particulièrement sensibles et importantes. Je souhaiterais, dès lors, que vous nous disiez si vous avez des éléments objectifs pour pouvoir faire une telle déclaration, sans rentrer évidemment dans le détail de l'enquête.

Je comprends parfaitement que vous ne souhaitiez pas rentrer dans l'enquête, mais il y a eu des fuites dans la presse. Des enquêteurs se sont exprimés en disant que la piste Bonkoffsky est mise de côté à 99 %. Pouvez-vous vous confirmer ces déclarations sans vous exprimer sur le contenu de l'enquête? Confirmez-vous que les enquêteurs ont mis cette piste de côté? Cela fait au moins une piste qu'on referme! En quelque sorte, cela aussi fait avancer cette enquête hyper complexe. À nouveau, on a créé beaucoup d'espoir depuis la fin de l'année dernière avec ces révélations et ces débats dans la presse. Tous les avocats et vous-même vous êtes exprimés sur les plateaux de télévision. Les attentes étaient énormes, en particulier dans le chef des familles des victimes.

(…)

Sarah Smeyers (N-VA): Nadat in de herfst van vorig jaar iedereen weer hoop kreeg werden we enkele weken geleden opnieuw met de voeten op de grond gezet. Heel wat aanwijzingen richting Cristiaan Bonkoffsky als zijnde de reus blijken nu toch weer een doodlopend spoor te zijn. Dat mochten we althans vernemen.

In hoeverre klopt de berichtgeving dat Christiaan Bonkoffsky zo goed als zeker wordt uitgesloten als lid van de Bende van Nijvel? Ik heb twee weken geleden door uw afwezigheid uw collega  Peeters mogen ondervragen in het Parlement. Uw collega wimpelde die vragen af met als reden het geheim van het onderzoek. U zult dat nu ongetwijfeld ook doen. U mag daar niets over zeggen. Ik vraag mij toch af of het geheim van het onderzoek niet toelaat dat u ons op zijn minst zegt of er gewoon onvoldoende bewijs is dan wel of er elementen zijn die in een andere richting wijzen. Ik meen dat u met een antwoord op die vraag het geheim van het onderzoek niet schendt.

(…)

Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb nog één bijkomende vraag, omdat wij van u en van andere leden horen dat het hoofddoel hier de grote sereniteit is ten aanzien van de slachtoffers en het onderzoek. Die sereniteit wordt echter continu doorbroken door de lekken vanuit de gerechtelijke overheid, die ook u in uw hoedanigheid van minister in een heel moeilijk parket brengen.

Mijn concrete vraag is de volgende. Wordt opgetreden tegen die lekken die telkens opnieuw vanuit de gerechtelijke overheid komen?

Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, collega’s, sta mij toe eerst en vooral iets mee te geven over lekken in het algemeen. Wij hebben gedurende de voorbije legislatuur de straffen op schending van het onderzoeksgeheim en het beroepsgeheim met uw medewerking drastisch verhoogd van zes maanden naar drie jaar. Het spreekt voor zich dat die verhoging een afschrikwekkend effect heeft op zij die informatie lekken, of die informatie nu correct is of niet.

Anderzijds hebben wij angstvallig het bronnengeheim bewaakt.

Dat zijn twee zaken die bijzonder moeilijk te verzoenen zijn. U zult daar allemaal wellicht begrip voor opbrengen.

Dat is een eerste algemeen antwoord dat ik op uw vraag wil geven.

Inzake het concrete lek in het geval in kwestie kan ik melden dat het onderzoeksteam dat bij de zaak is betrokken, ervan overtuigd is dat het lek niet uit zijn midden komt. Indien het dus een lek zou zijn dat op waarheid zou berusten, wat ik niet weet, is dat in elk geval niet gebeurd vanuit het onderzoeksteam dat op dit ogenblik met de zaak bezig is.

Bron: Verslag Commissie van Justitie nr. CRIV 54 COM 888 | 8 mei 2018

Als dat lek dus niet komt van het huidige speurdersteam dan komt het dus waarschijnlijk wel van twee ex-speurders, ex-magistraten of advocaten die inzage gehad hebben in het dossier.

Merovinger wrote:

Wat mij eigenlijk nog helemaal niet duidelijk is geworden, is de periode van het ziekteverlof van Christian Bonkoffsky. Er wordt enkel gemeld dat hij zowel op 27 september 1985 als op 9 november 1985 afwezig was op zijn werk wegens ziekte. Maar was dit enkel op deze dagen of was hij voor een hele lange tijd in ziekteverlof? Zo ja, welke periode dan? Wanneer is hij opnieuw aan de slag gegaan? Was dat op 10 november 1985 (de dag na de feiten in Aalst) of pas een hele tijd later (bijvoorbeeld pas in december 1985 of nog later)? Dat lijkt mij toch een niet onbelangrijk gegeven om weten in die fameuze piste rond Bonkoffsky.

En hoe ver staat men met het nazicht van de diensturen van Christiaan Bonkoffsky in het algemeen? Is er bijvoorbeeld kunnen achterhaald worden of Bonkoffsky de avond van de overval van de Delhaize in Beersel op 7 oktober 1983 aan het werk was of niet? Bij deze feiten werden immers twee zeer grote daders opgemerkt. Michel Libert kan daar al zeker niet bijgeweest zijn vermits Libert op dat ogenblik in de cel zat.

Kan er iemand antwoorden op de volgende vraag: zijn ergens de dienstroosters van alle korpsen en speciale eenheden van de ordediensten van de periode 1982-1985 gearchiveerd of zijn deze allemaal vernietigd?

858

Want eveneens belangrijk is: was hij effectief ziek? Konden collega's getuigen? Maar ja, dat is al zo lang geleden...

859

'En hoe ver staat men met het nazicht van de diensturen van Christiaan Bonkoffsky in het algemeen? Is er bijvoorbeeld kunnen achterhaald worden of Bonkoffsky de avond van de overval van de Delhaize in Beersel op 7 oktober 1983 aan het werk was of niet? Bij deze feiten werden immers twee zeer grote daders opgemerkt. Michel Libert kan daar al zeker niet bijgeweest zijn vermits Libert op dat ogenblik in de cel zat'.


Was er ooit niet ergens, in één of ander boek of forum over de bende, de mededeling dat bepaalde daders uit hun cel gehaald werden om de aanslagen te plegen? Mocht dat waar zijn, dan kan men geen beter alibi hebben, mijn excuses mocht ik het te ver zoeken of teveel fantasie hebben.