Re: Abdelkader Belliraj

Dit vind ik vandaag terug op het Franstalig forum over de overval op Dekaise » tueriesdubrabant.1fr1.net

De robottekening lijkt toch wel sterk op Bouaroudj. Het is in elk geval een mediterraan type met een zwarte snor. Over de tweede overvaller zegt Dekaise: 'Un étranger, type basané': een vreemdeling, ook van het mediterrane type dus. Toch wel wat veel mediterrane types bij elkaar, als je de getuigenissen van de andere overvallen daarbij optelt ... Kon dat een reden zijn voor Bouaroudj om een dwaalspoor aan te leggen naar autochtone Belgen (de Borains)? Een dwaalspoor, want de Borains werden uiteindelijk vrijgesproken (en Bouaroudj in één moeite ook).

152

Re: Abdelkader Belliraj

Bosuil wrote:

De Bende is een ander beestje. Schiettechnieken die werden gebruikt door Abu Nidal leden.. Daar zijn videos van.. Kijk maar naar de spelen van München, zijn niet dezelfde als die van de Bende. Modus operandi is iets totaal anders tot en met de manier van dramatische terugtocht. Een klassieke islamitische terreurcel gedraagt zich anders. Een spintercel misschien. De theorie blijft interessant, als er een link is via de wapens. Maar die is niet bewezen.

Klopt, MO zijn niet vergelijkbaar.

imazibraine wrote:

Ik signaleer hier dat die Mostafa Rezoual vlak na de overval op Dekaise en de schietpartij die daar op volgde in Hoeilaart, van de aardbol is verdwenen. Zijn vreemdelingenkaart (telkens 2 jaar geldig), werd daarna nooit meer verlengd.

Hij woonde nog bij zijn ouders, maar toen die verhuisden verhuisde hij niet mee. Hij diende ook nooit een naturalisatieaanvraag in, zoals de rest van zijn familie. Hij bestond gewoon niet meer. Veel later werd er op zijn naam een fictief Facebookprofiel aangemaakt. Hetzelfde gebeurde ook voor Benaïssa Belliraj, die eveneens spoorloos verdween na de schietpartij in Aalst. Toch wel een merkwaardig toeval?

Omdat hij geen naturaralisatie-aanvraag indiende en ambtelijk geschrapt werd in België, betekent niet dat hij niet meer bestaat. Of van de aardbol verdwenen is. De wereld is groot.

Uit Het Laatste Nieuws, 2017:

Vorig jaar zijn in ons land 75.312 mensen uit het bevolkingsregister geschrapt omdat ze niet meer wonen op het adres waar ze staan ingeschreven, een stijging met 10 procent in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). In Brussel bereikte het aantal ambtshalve schrappingen een absoluut record, voornamelijk door de extra inspanningen in het kader van het Kanaalplan.
Er zijn mensen die hun geluk ergens gaan beproeven.

Het is idd vele jaren later, maar laat ons aannemen dat die 75.312 mensen ook niet allemaal dood zijn. Misschien is hij wel gaan lopen uit angst voor de veiligheidsdiensten van zijn thuisland. Die zijn minder tolerant en klantvriendelijk smile dan de Belgische. En er zijn landen op deze wereld waar een geboortecertificaat snel tegen de juiste prijs wordt afgeleverd.

Moest u of CWB bijvoorbeeld een uitkeringskaart van dit heerschap in uw bezit hebben die de dag voor de aanslag werd ingevuld en vanaf de aanslag niet meer, zodat een directere datering meer duiding geeft, dan zou dit wel interessant kunnen zijn om te onderzoeken. Het klinkt allemaal mooi, maar nu is het te veel speculatie.

153

Re: Abdelkader Belliraj

In deze zeker het herlezen waard » Forum (post 1 2 3 4 5)

Café Le Mercenaire op een boogscheut van het politiecommissariaat in Brussel via een interne orde moest gemeden worden door politie in vrije tijd. Zat daar altijd met de mercenaires. Heb er zelf mijn afscheidsweek gegeven. Kende zowat iedere mercenaire die daar kwam, was het operatiecentrum van de missies binnen en buitenland

Tavernier, Schramme, Denard en ….. Carlos en Abbass en Al Ajjaz zaten daar ook in de loden jaren en nog veel andere interessante huurlingen waarvan en nog velen leven dus wij gaan hier geen insider spelen die voor het geld zelfs zijn eigen zou verkopen... Ook niet te vergeten de connectie met Pierre Hajjar.

Over de befaamde 9mm staat nog wat info in de nota's van Willy Acke » Forum

Is het wapen zo in Beiroet geraakt? (Hajjar, Neder-over-Heembeek, import-export naar Beiroet. oa FN wapens, luxe wagens , etc. ...)

Re: Abdelkader Belliraj

imazibraine; over de feiten in het Delhaize-warenhuis van Eigenbrakel:

Een zwaar gebouwde, sterke man heeft de leiding en beveelt in het Frans: "Allemaal op de grond! Liggen, of je gaat eraan". (...) En klant, Roger Engelbienne, verlaat net de winkel. Hij kent het gegijzelde kind en vraagt aan de Reus om het te laten gaan. Hij wordt koelbloedig neergeschoten, alweer met een riot gun. De Reus geeft nog het commentaar: "Dat zal je leren om je te moeien met zaken die je niet aangaan". (...) Met droge stem brult de grootste van de overvallers naar de kassiersters: "Vlug wat, of ik maak de jongen af ..."

Bron: Loden Jaren | Paul Ponsaers

Voorts enkele vragen voor jou: Wat doe je met het Mi Amigo telefoontje (Aalst)? Dit kan bezwaarlijk een Arabier zijn geweest?

Zowat alle bende verdachten uit de eerste Golf komen in de loop van de jaren '80 om het leven of slaan op de vlucht. Staat dit volgens jou allemaal los van de Bende? We zitten met een Mendez die zowel Bouhouche kent (hoofdverdachte uit het Bende dossier), als Podevyn (volgens de familie Van de Steen de man achter Aalst) als slachtoffers zoals Finné. Is dit echt niet teveel om allemaal toeval te zijn?

Ik zie de Bende als een veelvoud aan motieven, maar zoals ik het lees zie jij het echt als een onafhankelijke Arabische terreurgroep. Je brengt evidentie maar er is ook zeer veel contra-evidentie waar je als speurder niet omheen kan.

155

Re: Abdelkader Belliraj

In post 155 is de link "verschwunden". Vanaf de woorden "café ....tot verkopen" staat de story van een oud adjunct politie commissaris. Belliraj kan dus hoogstens ingehuurd zijn volgens mij.

Re: Abdelkader Belliraj

Ik denk dat we bepaalde zekerheden in vraag moeten stellen, Spectator. Na 35 jaar hebben die zekerheden nog niet veel opgeleverd.

Als er in totaal 28 doden vallen is de kans groot dat daar iemand met een high profile tussen zit, zoals Finné, zeker in de rijkere randgemeenten rond Brussel en in Waals Brabant. Dat was ook zo bij de aanslag op Zaventem in 2016.

Is Bouhouche echt de hoofdverdachte uit het Bendedossier? Bij de eerste zware overval in België (Dekaise) meende men hem al herkend te hebben. Hoe zou hij daarna nog een hele reeks overvallen kunnen plegen hebben? Elke volgend ochtend stonden ze allicht aan zijn deur om zijn alibi te checken. Hij zal inderdaad heel wat op zijn kerfstok hebben, maar daarom nog niet alles wat in de jaren '80 gebeurd is. Zo is het ook niet zeker dat de moord op Mendez iets met de bendefeiten te maken heeft. Er was gewoon geen concreet spoor in die zaak.

Ik heb het al gezegd: soms is het simpel, en is er geen veelvoud aan motieven. In dit geval: we willen onze kameraad uit de gevangenis, wat het ook kost ...

Re: Abdelkader Belliraj

coconut wrote:

Café Le Mercenaire .... zat daar altijd met de mercenaires. Heb er zelf mijn afscheidsweek gegeven. Kende zowat iedere mercenaire die daar kwam, was het operatiecentrum van de missies binnen en buitenland

Wow Coconut... Heb je daar toevallig dan ook een Australiër gezien? Hoedje af!

158

Re: Abdelkader Belliraj

Op 2 maart 2010 schreef Douglas De Coninck:

“Er zijn enkele stappen achterwaarts nodig om die mogelijke andere realiteit onder ogen te zien: dat Abdelkader Belliraj een gewone, doodbrave vader van drie is uit Evergem.”

Bron » Nieuws

Deze uitspraak in 2010 is ‘straffe toebak’ zeker in het licht van wat het Comite I (http://www.comiteri.be) in haar jaarverslagen 2008 en 2009 heeft geschreven

(1) Ook over eventuele wapentrafieken bleken de ondervraagde personeelsleden van de VSSE verwonderd. Het Vast Comité I kon zich alleen maar verbazen over sommige onderdelen van deze eensluidende verklaringen. Het Comité beschikte immers over elementen die er op wijzen dat Belliraj (mogelijks) wél betrokken was bij een aantal criminele feiten. Zo werden documenten gevonden waaruit zou blijken dat hij effectief veroordeeld werd voor diefstal en voor slagen en verwondingen. Maar belangrijker is dat hij, in de dossiers afkomstig van de VSSE zelf, in de jaren ’80 en begin jaren ’90 verschillende malen in verband gebracht werd met handel in wapens en explosieven, met een eventuele betrokkenheid bij een groepering die verantwoordelijk was voor een aanslag tegen een buitenlands staatshoofd, met een pro-Iraanse beweging waarvan de leden werden gezocht in Marokko, met de aanmaak van valse documenten en contacten met een (niet-islamistische) terreurgroep… Eén rapport maakte zelfs gewag van het feit dat Belliraj op zoek was naar wapens en explosieven om een aanslag te plegen in België en dit n.a.v. de arrestatie van de GIA-kopstukken. Alhoewel hier onmiddellijk aan moet worden toegevoegd dat betrokkene nooit veroordeeld werd voor met terrorisme gelieerde feiten en dat er ook geen gerechtelijk onderzoek is naar gevoerd, toch blijven de verklaringen van de leden van de VSSE in het licht van hun eigen documentatie, verbazen….

(2) Hij was bij de VSSE gekend sinds het begin van de jaren ’80 en dit als extremistisch islamist en pro-Iraans opposant van de Marokkaanse koning. Hij werd in die periode meerdere malen geobserveerd. Dit met de bedoeling inzicht te krijgen in de contacten die hij onderhield in het radicaal islamistisch milieu. Ook nadien werd hij actief gevolgd door de VSSE. Daarnaast waren nog twee andere gearresteerden gekend bij de VSSE, en dit omwille van hun nauwe banden met extremistische milieus van sjiietische of salafistische strekking. Eén van de twee was ook gekend voor banditisme.

(3) Evenwel vond het Comité in de documenten van de VSSE geen elementen terug die wezen op enige betrokkenheid bij de overval in Luxemburg en bij de moorden van ’86 en ’89. Wel beschikte het Comité, via het OCAD, over een nota van diens voorganger, de AGG, waaruit blijkt dat Belliraj toentertijd wel in beeld is gekomen voor één van die moorden. Alhoewel de VSSE een vertegenwoordiger had in de AGG en volgens de normale procedures via die persoon kennis had van alle in- en uitgaande informatie van de AGG, lijkt dit gegeven niet opgenomen in de documentatie van de VSSE.

(4) Ook maakte geen enkel rapport van de VSSE melding van het feit dat Belliraj betrokken zou zijn bij de (vermeende) terroristische cel die gericht is tegen Marokkaanse belangen. Evenmin kon het Vast Comité I vaststellen dat de VSSE dergelijke informatie – althans rechtstreeks – zou hebben ontvangen van haar Marokkaanse collega’s. Maar ook wat dit aspect betreft , kon uit de documentatie van de AGG opgemaakt worden dat een Marokkaanse inlichtingendienst in de jaren ‘90 aan België vragen had gesteld met betrekking tot enkele personen – waaronder Belliraj – die banden zouden hebben met Iraanse islamistische bewegingen. Ook die informatie werd niet teruggevonden in de bestanden van de VSSE.

Peter Danssaert

Antwoord:

De vraag die men zich hier moet stellen is waarom een journalist zichzelf hopeloos belachelijk en zelfs verdacht maakt door alleen op basis van de bewering van de man zelf (via zijn advocaat) alle andere elementen in dit dossier straal te negeren en alleen de beweringen van de verdachte voor de absolute waarheid aan te nemen.

Ik vermoed dat Douglas De Coninck ook kan lezen en dat hij ook weet heeft van wat het Comité I neerschreef. Waarom hij dat dan blijft negeren is voor mij de voornaamste vraag. Misschien dat hij hier nog een antwoord geeft. Maar voor mij lijken zijn beweringen goed voor een driestuiversroman, stationsliteratuur op krantenpapier dan.
Met journalistiek heeft dit niets te maken.

Dit dossier is ook zeer belangrijk in die zin dat de man die dus bijna zeker ook voor de Mossad werkte actief meehielp bij een jihadistische opstand in Marokko. Dit element lijkt mij nog het belangrijkste te zijn in deze zaak. De zoveelste link tussen het zionisme en jihadisten en hun opstanden in de Arabische wereld. Sla de boel kapot jongens.

Maar van De Morgen is het geweten dat ze op goede voet leeft met bepaalde Israëlische belangen. Zie onder meer het viesbruine stuk modder dat men ooit publiceerde over rabbijn Moshe Friedman en dat hier eerder besproken werd.

Verder is Belliraj dus inderdaad een ‘goede huisvader’. Wie zou daaraan twijfelen. Ik zou niet durven. Iemand een ‘broodje aap’?

Willy Van Damme

Bron » willyvandamme.wordpress.com

De Italiaanse politie heeft terreurverdachte Lahbib El Mahmoudi (65) opgepakt in een hotel aan het Iseomeer, in Noord-Italië. El Mahmoudi heeft de Belgische nationaliteit. Hij was er zich helemaal niet van bewust dat Marokko hem opspoorde als medeverdachte voor drie politieke moorden, die hij in 1989 in Brussel zou gepleegd hebben op bevel van Abdelkader Belliraj. Belliraj zit voor deze en drie andere moorden en voor samenzwering tegen het Marokkaanse regime een levenslange straf uit in Marokko.

Lahbib El Mahmoudi was een van de “soldaten” van Belliraj. Die zou zijn mannen op bevel van de Palestijnse terreurgroep Abou Nidal in de jaren ’80 aangestuurd hebben om in totaal zes politieke moorden te plegen in Brussel. Belliraj bekende deze moorden in Marokko, maar trok zijn bekentenissen later in omdat hij ze zou hebben afgelegd na folteringen.

Bron: Het Nieuwsblad | 22 Juli 2018

Re: Abdelkader Belliraj

Als Abdelkader Belliraj effectief een "gewone, doodbrave vader van drie" was uit Evergem, hoe verklaar je dan dat één van de hoogste ambtenaren van onze toenmalige Staatsveiligheid in het publiek aanwezig was tijdens zijn proces in Marokko? Als de man dat incognito wou doen had hij pech: met zijn meter en in de negentig torende hij ver uit boven de andere aanwezigen ...

Hoe verklaar je dan dat onze Staatsveiligheid na de arrestatie van Belliraj drie Marokkaanse inlichtingenagenten het land uitzet, zodat elk Belgisch onderzoek in de zaak Belliraj in Marokko onmogelijk wordt?

En hoe verklaar je dat diezelfde atoombomprocedure opnieuw toegepast werd vorig jaar » www.vrt.be/vrtnws/

Toevallig of niet kort nadat de gewezen voorzitter van Comité I het volgende verklaarde » Nieuws

Die voorzitter, een magistraat, is toch niet de eerste de beste? Die draait toch wel tien keer zijn tong om voor hij zoiets de wereld in stuurt?

160

Re: Abdelkader Belliraj

La liste de ceux qui, formés au Moyen-Orient, ont tué en Belgique

Belliraj n'a pas tué le Dr Wybran. Il s'était entouré à Bruxelles d'un commando de Belgo-Marocains formés au Moyen-Orient, dont La DH/Les Sports publie la composition. Il s'agit de: Jamal El Bey, Lahbib Al Mahmoudi, Jamal Eddine Abdessamad, Hassan Younsi, Hassan El Ouardani et Ahmed Moukhlis.

Avant d'exécuter à Bruxelles, le commando a séjourné dans les quatre bastions du terrorisme des années 1980, dans l'ordre : le Liban, l'Algérie, la Libye et la Palestine.

C'est en Libye que les soldats de Belliraj ont obtenu des passeports tunisiens. C'est en Palestine, enfin, qu'ils ont subi l'entraînement classique du djihad. Selon nos infos toujours, c'est à Alger que Belliraj a établi le contact avec le Fatah-Conseil révolutionnaire de Mohamed Sabri Khalil Al Banna, alias Abou Nidal : principale figure du terrorisme des années 70 à 90.

Belliraj tuait pour Nidal, et chacun d'eux recevait 300 dollars/mois. Nous avons des détails. La rencontre avec le Fatah d'Abou Nidal s'est faite au Grand Hôtel d'Alger, près de l'aéroport, par l'entremise d'Abou Ali Mustafa (futur dirigeant du FPLP, tué par les Israéliens en août 2001).

Les Belgo-Marocains conduits par Belliraj sont reçus en Libye - à l'époque, Kadhafi soutient encore le terrorisme international. Ils gagnent ensuite la Palestine où leur entraînement au camp de Saïda, la base d'Abou Nidal, va durer trois mois.

C'est à tort que le Bruxellois Abdellatif Bekhti, qui est détenu au Maroc avec Belliraj, a été cité comme ayant participé aux assassinats de 1988 et 1989 à Bruxelles. Quatre de ces six meurtres, dont celui du Dr Wybran, n'ont pas été commis par Belliraj lui-même, mais, selon lui, par l'équipe. Plusieurs sont détenus depuis le 27 novembre à Bruxelles à la demande du Maroc qui réclame leur extradition.

Mercredi, deux des suspects, Abdullah C., 54 ans, et Hassan Y., 48 ans, qui étaient soupçonnés par le Maroc d'avoir appartenu à la mouvance pour le premier et d'avoir assassiné l'imam et le bibliothécaire de la Grande Mosquée, ont été libérés à Bruxelles.

Pénaliste de renom, Me Sven Mary précise qu'il a constaté que, dans ce dossier, le Maroc "se rend coupable de violations graves et répétées des droits de l'homme".

Bron: La Dernière Heure | Gilbert Dupont | 2 Januari 2009