1

(9 replies, posted in Bibliografie)

Is deze documentaire nog ergens te verkrijgen of te belijken?

2

(1,024 replies, posted in Andere)

Mogelijk vroeg hij om in het Frans ondervraagd te worden omdat hij wist dat hij dan door een andere onderzoeker zou verhoord worden. Dan denk ik vooral aan Lionel Ruth, die naar mijn mening toch een mol in het onderzoek was.

3

(517 replies, posted in 1983)

Die prototypes lagen in een kluis. Je gaat nu toch niet beweren dat het toeval is dat ze uitgerekend die meenamen?

4

(1,024 replies, posted in Andere)

FreCR wrote:

Wat Bonkoffsky betreft: ik denk dat we er niet zomaar mogen vanuit gaan dat "het zal wel zo zijn want hij lijkt op robotfoto 19". Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat er op basis van uiterlijke gelijkenissen verkeerde conclusies worden getrokken.

Ik lees dat mensen uit de (vroegere) omgeving van Bonkoffsky verklaren: "wij herkennen in Bonkoffsky "De Reus" van de bende van Nijvel". Daarbij stel ik me de vraag hoe het kan dat ze "de reus" er in herkennen als ze nooit aanwezig waren bij een overval waar "de reus" aan deelnam. Ik veronderstel dat ze eerder Bonkoffsky herkennen in robotfoto 19 aangezien ze niet aanwezig waren tijdens de overval. De persoon die verklaart "de reus" te hebben gezien en waarbij op basis van zijn beschrijving de robotfoto werd gemaakt, heeft verklaard dat hij Bonkoffsky niet identificeert met diegene waarvan hij de beschrijving heeft gegeven voor de robotfoto.

Verklaring van de ooggetuige: "Toen ik deze week de foto’s zag van Bonkoffsky, wist ik: die man heb ik niet gezien.".

Waar staat het ergens dat deze getuige degene is die de robotfoto hielp tot stand brengen?

5

(372 replies, posted in Getuigen)

Ik heb de indruk dat deze getuigenis vandaag vermeld is geweest door Vermassen in het VTM journaal.

6

(1,024 replies, posted in Andere)

Of hij kan mee gedaan hebben of niet hangt eigenlijk af van hoeveel man er meegedaan hebben aan de overval in Aalst. Er zijn getuigen die spraken van een vierde man. Volgens David Van de Steen zou Bonkoffsky de schutter geweest zijn die aan die ingang van de parking stond. Mogelijk is hij dus zelfs het warenhuis niet eens binnengegaan en is hij dus daarom niet door de mensen binnen als de reus herkend. Dat gezegd zijnde, het de meeste doden vielen op de parking. Dat houdt dan wel weer in dat er minstens een man langs de Osbroek naar een tweede wagen zou gevlucht moeten zijn.

7

(1,024 replies, posted in Andere)

Bon, correctie op mijn eerder bericht: Bonkoffsky woonde vroeger in de Langestraat en nadien op de Moorselbaan.

8

(1,024 replies, posted in Andere)

De reden waarom Bonkoffsky waarschijnlijk vroeg om in het Frans verhoord te worden, is volgens mij gewoon omdat hij waarschijnlijk was opgedragen dit te doen. Door verhoor in het Frans te vragen kwam hij waarschijnlijk bij Lionel Ruth of zijn ploeg terecht, vanwie ik uitga dat hij erop uit was het extreem rechts/rijkwachtspoor onderuit te halen. Ruth is immers zelf ex-rijkswacht en laten we het handje klap met Bougerol verhaal, en het feit dat hij slachtoffers die naar het politiek spoor informeerden stond uit te lachen ook niet vergeten. Blijkbaar kwamen telefonische tips ook bij de ploeg van Ruth terrecht hetgeen ook een en ander kan verklaren i.v.m. de eerste tip in '98.

9

(1,024 replies, posted in Andere)

Hmm bizar. Ik ben verteld door mensen in de Langestraat dat hij daar al geruime tijd woonde. Ik ga morgen eens een kijkje nemen

10

(1,024 replies, posted in Andere)

Merovinger wrote:

Ook dat klopt niet want om de piste Bonkoffsky verder te kunnen uitspitten werden in juni 2017 speciaal nog twee bijkomende en zelfs Nederlandstalige speurders toegewezen aan de cel.

Wat het totaal op 5 zou gebracht hebben, versus 100 in '96... Nu gaan ze naar 13, wat eigenlijk nog weinig is.