2,741

(256 replies, posted in 1982)

Er was een lange aanloop periode. Ik stel me regelmatig de vraag waarom een Santana (zeldzaam in die tijd). Als overvalauto is hij niet echt geschikt, misschien is de auto voor een ander doel gestolen en gebruikt, misschien is die gebruikt om grote afstanden mee af te leggen (drugsmokkel?). Het NDB-verhaal speelt hier misschien op de achtergrond (VDB en Bouhouche en Beijer)? Alsook de rol van Farcy, SAC en OAS leden zaten behoorlijk in drughandel en wapenhandel. En dan heb je ook nog Van Baelen niet ook zwaar in de handel zat en waar documenten gevonden zijn ivm. een staatsgreep. Misschien is het een mogelijkheid.

2,742

(256 replies, posted in 1982)

Lachen uit onwetendheid? De onderzoekers uit Waver zijn fantasten, de 2e Bendecommissie zijn fantasten, en de internationale documenten en rechtszaken in Spanje, Italië, en Frankrijk moeten we vergeten? En Depretre met zijn theorie die op niets is gebaseerd is, is geen fantast? Voor alles is er een logische verklaring als ik het iets internationaal bekijk vallen er meer puzzelstukjes op zijn plaats. Je mag niet vergeten dat de SAC hervormd werd en de SAC-leden op de vlucht waren. Dus leden van een ontbonden organisatie, opgejaagd wild die een het gewoon was een vuile oorlog te voeren, en zich inliet in drughandel wapensmokkel, ...

Zowel in Spanje als Frankrijk was er een nieuwe regering. Je mag de rol van de staatsveiligheid niet vergeten en de uitgesproken samenwerking van België, Frankrijk en Spanje. In Spanje is de minister van binnenlandse zaken veroordeeld geweest voor zijn rechtstreekse rol in de vuile oorlog, in de meeste van onze buurlanden staat het zwart op wit vast dat er een vuile oorlog was, maar hier in België waren het allemaal gewone bandieten streken.

Er zijn zoveel buitenlands linken in 82 en 83 dat we daar niet blind mogen voor zijn. Is het de SAC of de Italianen of WNP of VMO of Front de la Jeunsse? Ze waren allen op gejaagd en zaten allen in duistere zaken waren al jaren internationaal verbonden en deden gezamenlijke, aanslagen, vergeet de munitie niet die gevonden is in de kelders in Italië. Als je de moeite doet om te lezen wat er in die periode in Frankrijk, Spanje en Italie of Luxemburg en Duitsland gebeurt zal je misschien linken zien, en de drughandel mag men niet uit het oog verliezen.

2,743

(256 replies, posted in 1982)

noorderling, het is gewoon een open vraag. Als het geen gewone inbrekers zijn wat is het motief dan? Waarom zijn ze voorbereid op een confrontatie? Was het de bedoeling om een confrontatie uit te lokken? Wat is de Franse link in 82 en 83, zie Maubeuge, Bergen en de Peugeot, is dat toeval? In 82 en 83 waren verschillende onderzoekers op een internationaal spoor, zie Waver:

Wat blijkt, de Waverse BOB is er dan al van overtuigd dat de Bende van Nijvel 'een internationale organisatie is, waarvan de activiteiten gericht zijn op de destabilisering van westerse staten'. Deze omschrijving staat te lezen op de eerste pagina van de synthese-nota. Tweeëntwintig bladzijden verder wordt deze stelling enigszins gerelativeerd: "In deze affaire zijn Belgische en buitenlandse drug- en wapentrafikanten betrokken, wier drijfveren zowel politiek als financieel zijn, evenals misdadigers die geboekt staan als gewelddadig, voor handel in verdovende middelen, diefstal en hold-ups. Deze personen staan rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in verband."

Dit is voor de vondst van de zakken en voor de 2de reeks aanslagen. Er zijn voor de misdaden van 82 en 83 verschillende actoren die wijzen in buitenlandse richting, alsook de vlucht van verschillende SAC-leden naar België in die periode. De SAC-leden waren op de vlucht omdat ze aan hun lot overgelaten werden in Frankrijk, vele van die mannen voelden zich verraden door de Franse overheid, misschien is het wel in die richting dat we kunnen kijken.

2,744

(613 replies, posted in 1985)

Leo, we kunnen zeker afspreken, ik weet nog niet wanneer het zal passen volgende week, doch ik laat je wel iets weten. Trouwens aan de hand van één van je vorige post vermoed ik dat we in dezelfde gemeente wonen, dus afspreken zal niet moeilijk zijn. Groet, The end.

2,745

(613 replies, posted in 1985)

Leo, ik ben het met je eens. Volgende week zal ik eens ter plaatse gaan kijken.

2,746

(256 replies, posted in 1982)

Hoeveel keer is er in het verleden een winkeldief betrapt met een riotgun? Het gaat om het uitzonderlijke karakter van deze gebeurtenis. De meeste dieven lopen weg, of laten hun pakken voor een beetje drank. De daders schieten zomaar op de politie en vluchten met een geprepareerde wagen. Riotgun en bivakmuts voor een inbraak? Zal een gewone dief dit meenemen?

2,747

(156 replies, posted in 1985)

In het boek van David, Niet schieten, staat dat ze op de parking gekomen zijn en voor het binnengaan in de supermarkt op het rode busje geschoten hebben. Dus alle doden voor het binnengaan volgens David.

2,748

(613 replies, posted in 1985)

In het boek van David, Niet schieten, is de volgorde van de gebeurtenissen iets anders: eerst de gijzeling van de man op de ladder dan het doodschieten van Finné en daarna het jongetje van de fiets schieten. Dit is zeker ook een mogelijkheid.

2,749

(28 replies, posted in Andere)

Boem, doet me hier aan denken:

In merito al viaggio in Belgio, chiariva che esso ebbe luogo probabilmente nel giugno del 1974, quando egli si trovava in Svizzera, a Lugano, in un appartamento sito in via dei Tigli. Era lì da circa venti giorni quando venne avvisato da un magistrato elvetico che era stato localizzato. Lo stesso magistrato gli aveva fornito un indirizzo di Bruxelles al quale rivolgersi per trovare ricovero. Non intendeva fare il nome del magistrato che, tra l’altro, conosceva già da un periodo antecedente alla sua latitanza.

L’indirizzo di Bruxelles corrispondeva all’avvocato Mario Spandre, definito uno dei maggiori terminali del mondo nel campo del traffico di armi, con ufficio sito in Avenue de Broqueville 92 [...]. Tale avvocato gli procurò un’abitazione e lo indirizzò, dopo circa altri venti giorni, presso un procuratore di corte di Madrid, il giudice Antonio José Hernandez Navarro [...]. Lo Spandre disse che gli avevano parlato molto bene di lui e gli propose di fare da intermediario in traffici di armi [che andavano] dall’aereo da caccia al carro armato alla mitragliatrice.

Lui rifiutò la proposta, ricordava che uno dei maggiori destinatari delle armi per il Sudafrica, e il giorno dopo, o quello successivo, fu invitato a un pranzo alla palazzo della Nato di Bruxelles. Ricordava con precisione la circostanza perché lo aveva indotto a pensare gli era si era voluto far capire che non vi era alcun pericolo nei traffici di armi in cui gli si era offerto di fare da intermediario in quanto erano sotto copertura Nato.

Al pranzo alla Nato, che si svolse con ufficiali statunitensi, era presente anche l’avvocato Spande. Gli ufficiali erano 4 o 5 ed erano sicuramente stati impiegati in Italia perché parlavano la lingua molto bene. Pur non volendo scendere per il momento nei particolari, l’Orlando precisava che l’argomento del “pranzo di lavoro” fu l’effettuazione del colpo di stato in Italia da realizzarsi nel 1974 con l’appoggio attivo degli americani. Il colpo di stato era ricomprensivo dell’effettuazione di attentati senza vittime.

Bron » tueriesdubrabant.winnerbb.com

Mario Spandre is/was de advocaat van De Bonvoisin die een boek geschreven heeft "schurkenstaat" om Bonvoisin wit te wassen. Gaetano Orlando is samen met Massagrande naar Paraguay vevlucht! We mogen niet vergeten dat er materiele linken zijn naar Italiaanse fascisten( munitie), en er zijn nog meer linken.

2,750

(502 replies, posted in Bouhouche & Beijer)

Ik twijfel of Bouhouche echte leiders kwaliteiten geeft, en of hij zijn team in de hand kan houden. Een hoofdrol met de wapens en alles bij de rijkswacht waarschijnlijk maar een leider ik weet het niet.