Een mooie gelegenheid om een werkende link naar deze doctoraatsthesis te plaatsen (die in het eerste bericht is dood):
https://biblio.ugent.be/publication/4175616

2

(1 replies, posted in Nieuws)

Ik weet niet of een website voor het laatst bijgewerkt in 2008 in de categorie "nieuws" thuis hoort. In elk geval, wie het snel wil nalezen kan hier terecht: https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Chanal Samenvatting: einde proces wegens zelfmoord van de verdachte.

3

(31 replies, posted in Journalisten)

DPG Media heeft een behoorlijke vinger in de Nederlandse pers. https://nl.wikipedia.org/wiki/DPG_Media , en bijv. via het platform, nu.nl een belangrijke dataslurper en daarmee potientieel opinie beïnvloeder.

4

(244 replies, posted in Hypotheses)

Persoonlijk vond ik die "verkwistende vrouw" wel een interessante sleutelpersoon. Immers zonder die verkwistende vrouw geen nood voor bloederige overvallen, zo lijkt het. Een aardig thema voor een spannend boek. Alhoewel.. vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in alle hypotheses. Een blinde vlek?

5

(71 replies, posted in Andere)

Laat "linkse" maar weg.

6

(1,121 replies, posted in 1985)

P-51 wrote:

Zag het Nederlands kenteken er toen niet identiek uit aan het Frans kenteken?

Nederlandse kentenplaat was of a) geel met zwarte letters, of b) (oud model) blauw met witte letters. Het zou mogelijk zijn dat het Nederlandse oude model verward wordt met het oude Franse model zwart met witte letters. Deze getuigenverklaring is te weinig specifiek om daar enig licht op te werpen.

7

(778 replies, posted in 1985)

Merovinger wrote:

Daarboven op de Kesterheide is zeker een goede strategische stop- of schuilplaats waar goede radio ontvangst was. Vergeet daarbij ook niet dat Michel Libert jarenlang een operator van de radio was geweest bij de Zeemacht.

Ik heb het reeds eerder gezegd, voor het ontvangen van het radio verkeer van politie en rijkswacht volstond destijds een eenvoudige scanner. Het zijn van radio operator is interessant, maar niet noodzakelijk om zo'n ding te bedienen. Dat scanners formeel verboden waren en zijn sluit het gebruik door de Bende van Nijvel niet uit.

De afstand Aalst - Kesterheide is slechts 18 km. Ik ga er vanuit dat het radioverkeer van de politie met een zender in Aalst op die afstand zonder bijzondere antenne te ontvangen was. De zenders van de Rijkswacht maakten ongetwijfeld van een nog groter vermogen gebruik. Ik zou achter militaire locaties voor het onderscheppen van radioverkeer daarom niets gaan zoeken.

8

(98 replies, posted in Bibliografie)

Merkwaardig, wel als e-boek gemaakt, maar niet meer leverbaar volgens Bol.com

9

(1,055 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ik denk niet dat de onderzoekers over hun bevindingen iets los zullen laten.

10

(778 replies, posted in 1985)

Raf wrote:

Hoe meer men er over nadenkt, hoe logischer het lijkt. Gesofistikeerde zenders, die zonder twijfel ook Rijkswacht en Politie konden afluisteren.

Niet te veel achter zoeken achter die antennes. Voor het afluisteren van de communicatie van politie en rijkswacht volstond in die tijd een eenvoudige scanner, en de door de diensten gebruikte radiofrequenties waren gewoon bekend. Dat het bezit van een scanner verboden was en is, wil niet zeggen dat de Bende daarover niet beschikte. Integendeel. Vandaar dat men ook niet behoeft te veronderstellen dat men over politieapparatuur zelf beschikte.

Neemt niet weg dat deze locatie als schuilplaats een interessante suggestie is.