Onderstaande komt uit het verslag van de Eerste Bendecommissie en het deel van verhoor van Albert Raes. Wie heeft de brief van 7 juni 1984 geschreven? En wat waren die gevolgen van de neutralisatie dan?!?

Op 5 maart 1984 richt getuige een geheime brief aan de procureur des Konings. In bijlage werd de inhoud gevoegd van een boodschap van Barbier (alias Von Salza) aan Libert (alias Wagner). Voor het gerechtelijk onderzoek was dit een zeer belangrijk document.

In een brief van 7 juni 1984 aan de procureur des Konings wordt gesproken over de gevolgen van de neutralisatie van bepaalde WNP-leden.

De lijst van WNP'ers die aanhalen dat de Bende van Nijvel binnen hun organisatie moet gevonden worden, wordt alsmaar langer.

 • Oktober 1985: Jean-Claude Jandrain spreekt Laffineur aan omdat hij er niet meer tegen kan, nu er kinderen worden afgeschoten;

 • December 1985: X, een anonieme getuige, legt een verklaring af bij kapitein-commandant Samson in Gent. Hij geeft aan dat hij in de methodes van de Bende bij de overvallen in Eigenbrakel, Overijse en Aalst de hand ziet van Calmette en een aantal van zijn volgelingen;

 • Februari 1988: zowel Frédéric Saucez als Jean-Louis Nemry verklaren dat ze in de feiten van de Bende van Nijvel, meer bepaald de feiten aan de Colruyt in Nijvel, technieken herkennen die aan de WNP werden aangeleerd;

 • December 1989: Michel Libert verklaart in de pers dat WNP observaties van warenhuizen gevoerd heeft;

 • Oktober 2014: Eric Lammers verklaart dat WNP verkenning deed van warenhuizen die achteraf door de Bende werden overvallen. Hij verklaart ook dat hij sterke vermoedens heeft en het gevoel heeft dat de Bendeleden in de nabijheid van de WNP moeten gevonden worden. Lammers deed toen ook een lapsus over het schieten op kinderen, waarop hij zich onmiddellijk herpakte. Ook zei Lammers dat ze (de WNP'ers) nooit zouden bekennen: "On avoue jamais ...";

 • Mei 2018: een ex-WNP'er verklaart dat de Bende van Nijvel technieken gebruikte die aan de WNP'ers werden aangeleerd tijdens trainingen in het Zoniënwoud.

33

Lijkt wel een opsomming van de "hoofdverdachten". Of toch minstens van enkelen ...

WNP zorgt al jaren voor tweespalt onder speurders

De WNP-piste, het idee dat de Bende van Nijvel een ontspoord uitvloeisel zou zijn van een binnen rijkswacht en staatsveiligheid gecreëerde geheime verzetsgroep, zorgt al jaren voor een tweespalt onder speurders. Huidig onderzoeksrechter Martine Michel in Charleroi gelooft sterk in de piste, reden ook waarom ze in 2014 Michel Libert 48 uur lang aanhield. De piste sluit ook nauw aansluit bij de “bekentenissen” die oud-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky op z’n sterfbed deed tegenover zijn broer.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Merovinger wrote:

De lijst van WNP'ers die aanhalen dat de Bende van Nijvel binnen hun organisatie moet gevonden worden, wordt alsmaar langer.

 • Oktober 1985: Jean-Claude Jandrain spreekt Laffineur aan omdat hij er niet meer tegen kan, nu er kinderen worden afgeschoten;

 • December 1985: X, een anonieme getuige, legt een verklaring af bij kapitein-commandant Samson in Gent. Hij geeft aan dat hij in de methodes van de Bende bij de overvallen in Eigenbrakel, Overijse en Aalst de hand ziet van Calmette en een aantal van zijn volgelingen;

 • Februari 1988: zowel Frédéric Saucez als Jean-Louis Nemry verklaren dat ze in de feiten van de Bende van Nijvel, meer bepaald de feiten aan de Colruyt in Nijvel, technieken herkennen die aan de WNP werden aangeleerd;

 • December 1989: Michel Libert verklaart in de pers dat WNP observaties van warenhuizen gevoerd heeft;

 • Oktober 2014: Eric Lammers verklaart dat WNP verkenning deed van warenhuizen die achteraf door de Bende werden overvallen. Hij verklaart ook dat hij sterke vermoedens heeft en het gevoel heeft dat de Bendeleden in de nabijheid van de WNP moeten gevonden worden. Lammers deed toen ook een lapsus over het schieten op kinderen, waarop hij zich onmiddellijk herpakte. Ook zei Lammers dat ze (de WNP'ers) nooit zouden bekennen: "On avoue jamais ...";

 • Mei 2018: een ex-WNP'er verklaart dat de Bende van Nijvel technieken gebruikte die aan de WNP'ers werden aangeleerd tijdens trainingen in het Zoniënwoud.

Deze korte opsomming wekt de indruk dat ze bij WNP zelf met een probleem zaten van leden met een verborgen agenda. Toch wel opvallend dat er een reus (Libert) en een kleine mankepoot (Dauphin) werd gebruikt bij de overvallen. Ik heb mijn twijfels bij de deelname van Libert en Reneke zei eerder dat het praktisch gezien bijna onmogelijk was dat Dauphin een overval kon doen. Misschien zijn ze er zelf bijgelapt en was de reus en de kleine kreupele een act om later de aandacht op hun te houden?

Ook niet vergeten: Het identiteitsplaatje van Bernard Grandjean: een materieel bewijs dat extreem-rechts aan de Bende linkt.

37

Hoe gevaarlijk was Westland New Post?

In de afgelopen dertig jaar werden al tal van theorieën opgeworpen om de Bende-overvallen te verklaren, de ene al wilder dan de andere. Maar twee blijven telkens weer opduiken: een complot vanuit de rijkswacht zelf en de extreemrechtse privémilitie Westland New Post (WNP). Maar hoe gevaarlijk was die laatste groepering, die opnieuw nadrukkelijk is opgedoken?

Michel Libert, de man die nu op de rooster gelegd wordt, is geen nieuwe naam in het dossier van de Bende van Nijvel. Het ex-lid van Westland New Post werd in 2014 al opgepakt als verdachte en is zelfs kort aangehouden geweest. Bij gebrek aan bewijzen werd hij daarna weer vrijgelaten. Ook in 1983, toen de Bende nog volop actief was, werd hij al eens grondig verhoord.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Zomaar een onderbuikgevoel, toch maar delen. Was de WNP niet een verkapte witwas machine?

Even een losse gedachte - misschien is deze wel al geopperd op dit forum - wat denken jullie?

Op zoek naar een mogelijke verklaring voor de Delhaize hold-ups van 1985. Er zijn nogal wat voorbeelden bekend van de slaafse houding van de 'getrainde' WNP leden voor hun superieuren. Een bevel was een bevel, morele vragen waren niet van toepassing. De WNP-leden werden gedwongen tot vrij zware misdrijven (Herdersliedmoorden inclusief valse bekentenissen, stelen van Navo-telexen, inbraken bij belangrijke personen, ...). Wat mij hierbij opvalt is dat ze hier schijnbaar financieel nauwelijks voor beloond werden. Als je de levenswandel bekijkt van de leden: dit is toch uitzonderlijk? Zelfs de maarschalk zelf (Latinus) die zogenaamd in contact stond met DIA, Al Faez en consoorten moest geregeld geld schooien bij zijn moeder. De andere 'prominenten' zijn er later financieel ook zeker niet beter van geworden.

Laten we - zonder denigrerend te willen doen - kijken naar hoe het na 1983 gelopen is met alle WNP-leden, zelfs de belangrijkste zoals Libert, Barbier, Lammers, Dauphin, ... grote sommen geld hebben ze er duidelijk niet aan verdiend. Bij de ontbinding van WNP waren de meesten verbrand - een terugkeer naar hun oude job bij het leger was niet meer mogelijk, private beveiligingsfirma's van bevriende mensen waren zowat hun enige optie. Zou het niet kunnen dat enkelingen uit frustratie hun aangeleerde technieken wensten toe te passen voor persoonlijk financieel gewin?

Principes en moraliteit hadden ze al lang overboord gegooid. Ze voelden zich misschien ook gerechtelijk onaantastbaar. Volgens mij is van alle WNP-leden op hun processen slechts één iemand veroordeeld (Barbier na - valse - bekentenissen voor de moord in de Herdersliedstraat) - alle anderen werden vrijgesproken. Misschien dat het gerecht het WNP-verhaal snel achter zich wou laten, want er waren naast de zogenaamde infiltratie van Smets duidelijk ook andere contacten geweest tussen de staatsveiligheid en de WNP. De buitgemaakte bedragen zullen voor deze mannen die voorheen van een soldij moesten leven toch wel de moeite geweest zijn vermoed ik. Speelden deze daders dubbel spel en lieten ze hun collega's surveillance doen op warenhuizen voor hun persoonlijke plannen?

Allicht kunnen mannen met een WNP-verleden in de bende zijn terechtgekomen - niets is uitgesloten zolang er geen dader vastzit - maar ik heb toch de indruk dat er vaak een mythe wordt gemaakt van die technieken die de bende aan WNP ontleend zou hebben.

Als je van elke overval de verslagen leest over hoe de bende optrad, zie ik methodes die ook gewone criminelen nogal eens toepassen. Bij meerdere overvallen namen ze een gijzelaar om het personeel te dwingen de kas te legen. Daar is niks speciaals aan en is een techniek die in de misdaadgeschiedenis ettelijke keren voorkomt. Hetzelfde verhaal voor de opstelling waarbij de ene overvaller de andere lijkt te dekken. Toen ik als kind cowboytje speelde, had ik een vriendje dat mij vertelde dat elkaar dekken een slimme tactiek was. Common sense, meer is dat niet als je in groep optreedt.

Wat de bende onderscheidde van veel andere overvallers, was het toenemende geweld dat ze gebruikte, maar ik zie niet waarom je daarvoor een trainingskamp in het Zoniënwoud nodig hebt.