Topic: Operatie wapendiefstal

In dezelfde brief van Marcel Barbier van maart 1984, gericht aan mevrouw Lyna en aan Michel Libert, als deze waarin hij uitleg geeft over de operatie ETA, geeft Marcel Barbier ook aan dat Paul Latinus plannen had voor een wapendiefstal. Het is niet duidelijk over welk type diefstal het gaat. Ging het om een wapendiefstal uit een kazerne (zoals in Etterbeek of Vielsalm) of uit een wapenwinkel (zoals Dekaise)? Barbier verwijst daarbij wel eigenaardig genoeg naar het feit dat Paul Latinus tweemaal een tijdje opnieuw bij het leger werd herroepen, éénmaal voor zijn vertrek naar Chili in 1981 en een tweede maal erna. Waar werd Latinus toen gekazerneerd?

Het merkwaardige is dat, net zoals bij de operatie ETA, er kan vastgesteld worden dat twee maanden na deze brief, op 13 mei 1984, er wel degelijk een wapendiefstal plaatsvindt uit een kazerne, nl. de raid op de kazerne van Vielsalm.

http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/30//16033010360314738714109508.jpg
(...)
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/30//16033010355814738714109507.jpg
(...)
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/30//16033010355614738714109506.jpg

2

Re: Operatie wapendiefstal

Merovinger wrote:

Het is niet duidelijk over welk type diefstal het gaat. Ging het om een wapendiefstal uit een kazerne (zoals in Etterbeek of Vielsalm) of uit een wapenwinkel (zoals Dekaise)?

Als de info uit dit artikel correct is, zou het gaan om een wapendiefstal bij het mobiel legioen in Etterbeek:

(...) Andere gelijkaardige acties van WNP zijn totaal onbekend gebleven of bleven steken in de fase van planning zoals in het opzet in 1983 om een wapendiefstal te plegen bij het mobiel legioen van de rijkswacht, analoog met de wapenroof die er eind 1981 plaatsvond in de kwartieren van de Dyane-groep.

Bron: WNP: extreem rechts, de politiediensten en de staatsveiligheid | Jan Cappelle (de datum van het artikel is me niet gekend)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Operatie wapendiefstal

Volgens de anonieme ex-WNP'er die vorige week een verklaring heeft afgelegd, werden hem door Michel Libert opdrachten toevertrouwd om in te breken in kazernes.

De opdrachten, die hij in de vorm van gecodeerde berichten kreeg, varieerden van inbreken in militaire kazernes tot het stelen van wapens in depots.

Bron: VTM | 12 mei 2018

Vanaf dat moment bleef het niet bij louter oefeningen. “Ik kreeg de opdracht mee in te breken in de militaire kazerne van Lombardsijde. Ik heb daaraan deelgenomen. Met een commando van zeven personen ben ik ’s nachts de basis binnengedrongen om een reeks militaire spullen te stelen, zoals vesten en rugzakken. Later kreeg ik de opdracht om in de kazerne van Oostende blanco documenten te ontvreemden waarmee iemand toegang kreeg tot alle Belgische militaire kazernes.”

Bron: Het Nieuwsblad | 12 mei 2018

Het antwoord van Michel Libert op de aantijgingen van de anonieme getuige:

"Ik heb nooit de opdracht gegeven om in te breken in de kazernes, maar ik heb wel de toestemming gegeven. Het was voor Westland New Post een manier om te onderzoeken of de rekruten tot dergelijke opdrachten in staat waren", aldus Libert.

Volgens Libert had hij geen bevel gegeven om die inbraken in kazernes te plegen. Het zou het voorstel van de getuige zelf geweest zijn zodat zijn netwerk (van de getuige dus) kon tonen waartoe het in staat was. Ik gaf hen de toelating daartoe, maar niet het bevel.

Misschien is het nuttig om onderstaande diefstallen in kazernes nog eens van naderbij te bekijken. Tussen haakjes, de diefstal uit de kazerne van het SIE en de overval op de kazerne van Vielsalm zijn vreemd genoeg niet opgenomen in onderstaande lijst van Jean Gol. Ook wordt er géén melding gemaakt van diefstallen in de kazernes van Oostende en Lombardsijde. En op één of andere manier komen we hiermee toch ook terug bij Christine Van Hees die kort voor haar dood, in februari 1984, zou verteld hebben dat ze iets gehoord had over een (op til zijnde) overval op een kazerne.

http://nsm07.casimages.com/img/2017/10/27//17102710092114738715341361.jpg

4

Re: Operatie wapendiefstal

Merovinger wrote:

Misschien is het nuttig om onderstaande diefstallen in kazernes nog eens van naderbij te bekijken. Tussen haakjes, de diefstal uit de kazerne van het SIE en de overval op de kazerne van Vielsalm zijn vreemd genoeg niet opgenomen in onderstaande lijst van Jean Gol. Ook wordt er géén melding gemaakt van diefstallen in de kazernes van Oostende en Lombardsijde. En op één of andere manier komen we hiermee toch ook terug bij Christine Van Hees die kort voor haar dood, in februari 1984, zou verteld hebben dat ze iets gehoord had over een (op til zijnde) overval op een kazerne.

En vergeet de wapendiefstal in de Rijkswachtkazerne van Erpe-Mere in 1981 niet. Die bevat zeer interessante linken met andere latere feiten/personen.

5

Re: Operatie wapendiefstal

Maar neen, het ging hier over een lijst van gestolen explosieven (zoals in obussen en granaten). Niet echt over wapens dus.

6

Re: Operatie wapendiefstal

Kijk nog eens goed naar de 12 feiten van Jean Gol, dan zie je dat dit niet klopt. Zo is bv. de diefstal van pistolen bij de politie van Gent wel opgenomen in de lijst.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Re: Operatie wapendiefstal

Merovinger wrote:

Barbier verwijst daarbij wel eigenaardig genoeg naar het feit dat Paul Latinus tweemaal een tijdje opnieuw bij het leger werd herroepen, éénmaal voor zijn vertrek naar Chili in 1981 en een tweede maal erna. Waar werd Latinus toen gekazerneerd?

Glons

Non semper ea sunt quae videntur

8

Re: Operatie wapendiefstal

Ben wrote:

Kijk nog eens goed naar de 12 feiten van Jean Gol, dan zie je dat dit niet klopt. Zo is bv. de diefstal van pistolen bij de politie van Gent wel opgenomen in de lijst.

Ben, je weet toch ook dat zulk lijstje met alle details niet door de minister zelf wordt opgesteld. Dan moet je er al vanuit gaan dat hij het achteraf eigenhandig heeft aangepast. Het zou evengoed kunnen dat de diefstal in Gent er foutief bijstaat. De wapendiefstal in Zaventem op 16/01/82 staat er ook niet op zie ik.

Re: Operatie wapendiefstal

Wordt opgesteld door het kabinet van de minister en wie zat daar? Juist.

10

Re: Operatie wapendiefstal

Charly wrote:

Wordt opgesteld door het kabinet van de minister en wie zat daar? Juist.

En wie zat daar? (Wie bedoel je dus, er zat daar wel meer dan 1 iemand.)

Non semper ea sunt quae videntur