1

(132 replies, posted in Bende Farcy)

mcfisto wrote:

Leeft deze man nog? Albert Farcy?

Zeer zeker.

2

(178 replies, posted in Westland New Post)

Merovinger wrote:

De lijst van WNP'ers die aanhalen dat de Bende van Nijvel binnen hun organisatie moet gevonden worden, wordt alsmaar langer.

  • Oktober 1985: Jean-Claude Jandrain spreekt Laffineur aan omdat hij er niet meer tegen kan, nu er kinderen worden afgeschoten;

  • December 1985: X, een anonieme getuige, legt een verklaring af bij kapitein-commandant Samson in Gent. Hij geeft aan dat hij in de methodes van de Bende bij de overvallen in Eigenbrakel, Overijse en Aalst de hand ziet van Calmette en een aantal van zijn volgelingen;

  • Februari 1988: zowel Frédéric Saucez als Jean-Louis Nemry verklaren dat ze in de feiten van de Bende van Nijvel, meer bepaald de feiten aan de Colruyt in Nijvel, technieken herkennen die aan de WNP werden aangeleerd;

  • December 1989: Michel Libert verklaart in de pers dat WNP observaties van warenhuizen gevoerd heeft;

  • Oktober 2014: Eric Lammers verklaart dat WNP verkenning deed van warenhuizen die achteraf door de Bende werden overvallen. Hij verklaart ook dat hij sterke vermoedens heeft en het gevoel heeft dat de Bendeleden in de nabijheid van de WNP moeten gevonden worden. Lammers deed toen ook een lapsus over het schieten op kinderen, waarop hij zich onmiddellijk herpakte. Ook zei Lammers dat ze (de WNP'ers) nooit zouden bekennen: "On avoue jamais ...";

  • Mei 2018: een ex-WNP'er verklaart dat de Bende van Nijvel technieken gebruikte die aan de WNP'ers werden aangeleerd tijdens trainingen in het Zoniënwoud.

Deze korte opsomming wekt de indruk dat ze bij WNP zelf met een probleem zaten van leden met een verborgen agenda. Toch wel opvallend dat er een reus (Libert) en een kleine mankepoot (Dauphin) werd gebruikt bij de overvallen. Ik heb mijn twijfels bij de deelname van Libert en Reneke zei eerder dat het praktisch gezien bijna onmogelijk was dat Dauphin een overval kon doen. Misschien zijn ze er zelf bijgelapt en was de reus en de kleine kreupele een act om later de aandacht op hun te houden?

3

(782 replies, posted in Westland New Post)

Hij heeft wel echt een punt als hij zegt dat, mocht hij erbij betrokken zijn geweest hij al lang in Zuid-Amerika zou zitten. Misschien heeft hij zelf vermoedens van mogelijke daders maar ik zie hem nu toch niet echt op kinderen schieten en plezier hebben in het doden. Dan zijn er anderen uit zijn omgeving die meer het profiel hebben hiervoor.

4

(782 replies, posted in Westland New Post)

zeno wrote:

Oud nieuws zonder waarde in een nieuwe verpakking.

Ik vraag mij af of dit lek komt van een speurder. Want dan stel ik mij vragen over de bekwaamheid van deze persoon, de getuigenis zoals ze beschreven staat in de media is echt niet veel meer waard dan de talloze andere getuigenissen. Tenzij er een slimme tactiek achter schuilt is het toch echt een slechte komedie aan het worden hoor.

5

(782 replies, posted in Westland New Post)

Indien we ervan uitgaan de Bonkoffsky de waarheid sprak en we zien nu dat er in de onderzoekscel twijfel is bij dat spoor. Wat is dan de waarde van deze getuigenis over Libert... Het is pessimistisch maar ik vrees dat als het blijft bij enkel en alleen deze getuigenis we over 2 weken bericht krijgen dat Libert voor 99% geen verdachte meer is.

6

(391 replies, posted in Mededelingen)

Veel sterkte vleermuisje!

7

(132 replies, posted in Bende Farcy)

Iemand die Philippe Farcy kent? Zit ook in de antiekwereld. Vermoedelijk is dit een dicht familielid van Albert want ik kom hem overal tegen in de kring van Farcy.

8

(63 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De gebroeders Sliman en hun bende, de robotfoto's spreken boekdelen. Al zal dit voor iedereen anders zijn.
Maar het wil niet zeggen dat indien zij daders waren dat alle andere theorieën in duigen vallen, ik kan mij voorstellen dat deze zware jongens in opdracht werkten van ...

9

(809 replies, posted in 1982)

club_le-happy-few wrote:

Eén van de Farcy's woonde op een caravanterrein in Beersel, was dit begin jaren 80 ook nog zo?

Dewelke precies?

10

(210 replies, posted in Westland New Post)

Bossi wrote:

Over de verdere geestestoestand van een persoon kan de Vrederechter zijn tussenkomst verlenen wanneer de persoon een bedreiging vormt voor zichzelf en/of voor derden. Er kan ook een deskundig onderzoek worden bevolen ivm de medische toestand van betrokkene. Zowel op burgerlijk vlak alszijnde in een strafprocedure.

Ja maar ik heb het over de jaren '80. Het kan zijn dat hij nu zijn verstand compleet verloren is maar toen gewoon normaal was op verstandelijk vlak. En dat is maar 1 ding natuurlijk, misschien hebben ex collega's iets specifieks onthouden, een detail dat van belang kan zijn.