1

(782 replies, posted in Westland New Post)

Ben wrote:

In diezelfde nota's van Willy Acke staat nog volgende info van Michel Libert:

[Libert] Overhandigt foto ontvangen van onbekende in GB Kraainem in 1986, voor aanhouding
Vertoont P(ERSOON) DRAGER V E riot gun
Zou dader Aalst zijn

In het kader van ordres de marche van BURAFEX via BKA.

Zie ook pagina 719 van mijn boek 'De Elite van de Macht' (Van Halewyck, 2015).

2

(48 replies, posted in Journalisten)

Er is een toelating vereist en die geldt voor de 'algemene' dossiers. Voor de 'vertrouwelijke' is een extra akkoord nodig. Guy Bouten kreeg van Walter De Bock zelf destijds geen toegang. Ik hoorde dat de Walter De Bock archieven bitter weinig worden geraadpleegd, hoewel er een schat aan informatie en duiding ligt. Hoeveel materiaal er nog niet opgenomen is in de inventaris is mij niet duidelijk. Als ik de advocaat van de duivel zou spelen zou ik opmerken dat de Katholieke UL misschien niet de beste plaats is om dit soms controversiële materiaal te beheren. Een Vrije universiteit leek mij logischer maar Walter De Bock wou het zo.

Ik heb een reeks foto's over de ceremonie van overdracht van de Walter De Bock-archieven aan de KUL. Wellicht kan Ben er enkele plaatsen?

3

(116 replies, posted in Andere)

Sedert 1981, zei Verdeyen, was duidelijk geworden dat de vs niet langer zomaar de verdediging van West-Europa op zich zouden nemen. Reagan richtte nu zijn focus op de beveiliging van de zuidflank van de vs: Centraal- en Zuid-Amerika. Bovendien was Gorbatsjov in de Sovjet-Unie onder druk van Reagans Star Wars-blufpoker een nieuwe weg ingeslagen. Die van de detente en de ontwapening. Dat was slecht nieuws voor het militair-industrieel complex.

Hoewel men destijds reeds inzag dat de kruisraketten in Florennes overbodig waren, was het toch zaak deze snel te plaatsen. Er was al te veel geld gevloeid en er waren al te veel lucratieve deals gemaakt. Bovendien stapten de Europese socialistische partijen, de ene na de andere, af van hun oude concepten als de klassenstrijd en de dictatuur van het proletariaat. In deze context was het aanwakkeren van het anti-Sovjetsentiment door terreur compleet zinloos en overbodig. De theorie dat de strategie der spanning aan de basis lag van de moordpartijen en aanslagen, hield dus volgens Michel V. geen steek.

Bron: 'De Elite van de Macht' (pag. 269) | Van Halewyck 2015

4

(313 replies, posted in Slachtoffers)

In de notities van Walter De Bock vond ik uit verschillende bronnen de vermelding

Doel van extreem-rechts:

het aanwerven van onstabiele jonge heethoofden, het gebruiken van bestaande criminele gangs, het uitschakelen van getuigen onder het mom van hold-ups en het uitvoeren van aanslagen om van België een politiestaat te maken.

Blijft de vraag 'getuigen van wat?' Het kon m.i. gaan om een project staatsgreep, die de zegen had van onze royals. Vandaar de tussenkomsten van de Staatsveiligheid.

5

(185 replies, posted in Westland New Post)

Volgens François Raes verzorgde Dr Delescaille de meisjes van Tuna/Lydia, van wie er eentje kanker had. Wist hij teveel?

6

(140 replies, posted in Bibliografie)

Hierbij wordt de historiek en de realiteit van de Loden Jaren en de Bende definitief verwezen naar het rijk van de fictie en de mythes. Voor de jongste generaties zal het enkel nog een spannend verhaaltje zijn.

Hoe meer ik over Abdesalam lees, hoe meer ik overtuigd raak dat hij een informant was. Wist hij na Parijs niets over Brussel, of heeft men het op 22-3 gewoon laten gebeuren?

De oude trauma 's rond de Loden Jaren 80 zullen zich nu wel snel oplossen in de 'nevelen der tijden'. We zijn opnieuw vertrokken voor enkele decennia om (misschien, ooit) de ware achtergronden van deze terreur te achterhalen. Onlangs werd in Duitsland het onderzoek heropend naar de Oktoberfest aanslag van...1980, in München. Niets is wat het lijkt.

9

(782 replies, posted in Westland New Post)

Spanje (Franco, Opus Dei, CEDI) > Madrid > Nazi HQ > Skorzeny > Degrelle (> DelombaerdeLekeu, ...)

10

(185 replies, posted in Westland New Post)

Na vele uren research in de archieven van Walter De Bock kreeg ik alvast de stellige indruk dat de Groep G, Groep A, Front de la Jeunesse, WNP, de recruten van AJA, Lekeu...en de Staatsveiligheid (Smets > Raes) in feite allemaal aan 1 en dezelfde kar trokken (soms zonder het zelf te beseffen). Latinus was vòòr 'actie' maar dan zonder 'burgerslachtoffers' terwijl Bouhouche en o.a. Elnikoff uit waren op harde actie. Is het niet denkbaar dat Latinus oa de moord op Zwarts niet kon verteren en schoon schip wilde maken? Waar kon hij terecht? Bij de politie. Wat kon hij daar opbiechten? Dat de overval op Zwarts en de drugstraffieken van Cammerman-Farcy-(DEA) een coup moesten financieren? Wie had er dan belang bij Latinus' biecht te verhinderen?