1

(11 replies, posted in Organisaties)

Ik denk dat we hier dicht bij de kringen van organisators en hun sympathisanten zitten. Ook de huidige minister van justitie durft niet tegen het Brusselse milieu, dat tot zijn cliënten behoorde, in te gaan ... De bende is een voortdurend misdrijf, wat de verjaringskwestie enigszins relativeert. Er zijn bovendien een antal docenten aan de VUB die er meer van weten.

2

(161 replies, posted in Plaatsen)

De 'echte verantwoordelijkheid' zit natuurlijk niet bij de speurders, maar vooral bij hun oversten van het parket, en ook een stuk bij de onderzoeksrechters (hoewel een onderzoeksrechter in principe autonoom is hij voor vrijwel al zijn middelen afh. van de procureurs en vooral van de procureurs-generaal, het gigolo-comité van de regering).

En als ge het gerechtelijk wetboek bekijkt, véél meer artikels dan nodig en blijkbaar geschreven door iemand die aan concentratiestoornissen lijdt, inconsistent, onduidelijk, multi-interpreteerbaar. Kortom, men kan er iedere onschuldige mee doodslaan en iedere schuldige mee vrijpleiten, naar believen.

3

(6 replies, posted in Robotfoto's)

Dat is toch duidelijk Bultot.

4

(182 replies, posted in Gladio)

De waarheid is dat wij in gansterachtige politiestaten, gesteund door befehl-ist-befehl-mensen (minstens 95 procent van de bevolking), leven. Wie zich in de feiten ingraaft, komt uiteindelijk ontegensprekelijk tot deze conclusie. Naar Den Haag met het politiek-crimineel milieu!

5

(20 replies, posted in Robotfoto's)

Héél sterke gelijkenissen zelfs, knap opgemerkt, licht andere blik en voller gelaat, maar in het licht van wat geweten is over dhr. Bouhouche wss dezelfde persoon.

6

(158 replies, posted in Robotfoto's)

Destijds bestonden dergelijke analyses nog niet.

7

(45 replies, posted in Hypotheses)

tja, dat er nog altijd mensen zijn die de feiten loochenen, een geheel van aanwijzingen vormt een bewijs ( aanwijzingen die men trouwens altijd in de doofpot heeft willen steken of doodzwijgen, hoe groter het complex van aanwijzingen, des te minder twijfel ). Als men tenminste één dader indentificeert in het kader van dna-analyse en daar vervolgens niets mee doet ( noch een arrestatie, noch een persmededeling, noch een inlichting aan de slachtoffers en burgerlijke partijen,... ) en dit sinds meer dan 15 jaar ( geen paar maanden ofzo of paar jaar ) dan is het duidelijk dat de Bende van Nijvel een onderdeel vormde en nog steeds vormt, want gezien het gerechtelijk schijnonderzoek is er sprake van een voortdurend misdrijf, van de uitvoerende macht ( gladio, sdra6, sdra8, miltaire inlichtingendienst, staatsveiligheid,... ), het krioelde destijds van het door regeringen gecontroleerde staatsbanditisme, nu nog steeds overigens.
Ach, ik heb de indruk dat 95 procent van de bevolking ( wellicht een grove onderschatting van het probleem ) een intrinsieke befehl-ist-befehl-mentaliteit heeft; regeringen, die kunnen niets misdoen, want we hebben er schrik van, een slavenmentaliteit dus, terwijl de geschiedenis heeft bewezen dat de overheidscriminaliteit véél groter is dan de private.

8

(61 replies, posted in 1983)

Ik vind de piste van Rockefeller zéér interessant, omdat ik het gevoel heb dat ze puzzelstukjes in elkaar laat vallen. En er zijn de bekentenissen van De Staerke.

9

(71 replies, posted in Afpersing)

Ik denk persoonlijk dat er véél te véél geweld, bloed en risico (vanuit die piste zeker, want dat zou willen zeggen dat het vanuit een dergelijk hoofdmotief toch véél moeilijker zou zijn om decennialang een onderzoek te obstructeren) aan te pas zijn gekomen opdat chantage van Delhaize het hoofdmotief kan zijn. Delhaize is wel een corrupte firma, toen waarschijnlijk ook al, dus in die middens komt chantage vaker voor, en wordt waarschijnlijk ook vaker verzwegen daar beide partijen véél over elkaar weten, soit.

Evenmin als ik heden denk dat de zogenaamd toevallige slachtoffers die gelinkt kunnen worden aan het milieu van de daders-uitvoerders, het hoofdmotief waren. Aalst is erg interessant omdat het Aalsterse milieus in verbinding breng met Brusselse. Kwestie van uitvoerders op te sporen, is Aalst ideaal. Maar Temse is mijn inziens het interessantst vanuit het hoofdmotief, omdat daar (cfr. Vielsalm) het politiek motief bijna bewezen wordt.

Maar er blijft sprake van diffuse motieven die zich geënt hebben op het hoofdmotief. Al die bijmotieven uitzoeken is zéér verdienstelijk, maar extreem gevoelig voor manipulatie en inbreng van valse motieven. Vooral met de feiten goed bekende uitvoerders zoals een Bulthtot, een Beijer, een Bouhouche in het verleden (doden spreken niet meer gewoonlijk) zullen hier al te graag van gebruikmaken. Trouwens, veel zogenaamd toevallige slachtoffers hadden banden met alleen al Bouhouche (Dekaise, Finné, taxichauffeurs is geopperd, ...).

10

(158 replies, posted in Robotfoto's)

Bij bewerking van de robotfoto (verwijderen bril) zijn er parallellen met het gelaat van Robert Beijer zoals men dat hier kan herkennen op de site op een foto van zijn periode bij de rijkswacht (foto in bureel). Ik heb reeds in vorig items gemeld dat de persoon op de robotfoto er zo véél jeugdiger uitziet, ik bedoel na bewerking (verwijderen bril). Het is wel zo dat er ook parallellen zijn aangaande deze robotfoto met anderen in het dossier. Kortom, een robotfoto heeft als stuk op zich bijna geen bewijskracht.

Daarom is dit dossier ook zo hopeloos. Geen buurtonderzoek gebeurd die naam waardig (Tenzij dit toch zou zijn gebeurd? Ik ben er in ieder geval niet van op de hoogte) aangaande de slachtoffers, slecht sporenonderzoek. Geen statistisch samenvoegen van aanwijzingen die op zich weinig bewijswaarde uitmaken, maar als geheel ijzersterk bewijs kunnen vormen. Er is veel bewijs voor obstructie, maar mensen veroordeeld krijgen, daarvoor ontbreekt de bewijskracht, tenzij  dan op basis van DNA-onderzoek.

En waarom ging men niet over tot vervolging als een dader werd geïdentificeerd? (cfr. Angelou) Betrof het hier Bouhouche?, lijkt mij gezien zijn rol in de bende (coördinatie en meer geïsoleerde acties) nog altijd het meest waarschijnlijk. Bouhouche was duidelijk, meer dan Bultot, de coördinator op het terrein.

Het sterkste bewijs buiten die DNA-identificatie, en Aalst (wat ik slecht ken) betreft het ambtelijke stuk (monsieur X), dhr. Mathen, de getuigenis m.b.t. dhr. Mathen en getuigenissen in dit kader.