31

Re: Felix Przedborski

Proper ventje...

Moreau et de son conseiller Daniel Weekers

Daniel Weekers, le "conseiller stratégique" de Stéphane Moreau, CEO de Nethys et bourgmestre PS d'Ans, gagne 50.000 euros brut par mois, auxquels s'ajoutent diverses primes et avantages, selon des documents obtenus par nos confrères de L'Echo qui confirment une information révélée par Le Soir en 2013.

600.000 euros brut par an, c'est deux fois plus que le Premier ministre. Et c'est payé de surcroît, pour des raisons fiscales, via une société de management appartenant à Daniel Weekers (société taxée à 33,99% alors qu'en personne physique ces émoluments seraient taxés à 50%).

"A l'intérieur même de la galaxie Nethys, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une rémunération injustifiée. 'Il travaille 10 heures par semaine', assure une source" à L'Echo.

Daniel Weekers a refusé de commenter cette information expliquant que Nethys est une société privée et qu'il n'a pas à se justifier.

960.000 euros brut par an pour Stéphane Moreau

Il nous revient par ailleurs que le salaire de Stéphane Moreau, en tant que CEO de Nethys, serait, lui, de 80.000 euros brut par mois. Soit 960.000 euros brut l'an. Plus de trois fois le salaire d'Elio Di Rupo lorsqu'il était Premier ministre.

En tant que bourgmestre PS d'Ans, Stéphane Moreau gagne 80.244,70 euros brut par an. S'il doit choisir entre Nethys et son écharpe mayorale, comme Laurette Onkelinx et Elio Di Rupo l'ont suggéré jeudi, poussés dans le dos par les révélations du scandale Publifin, Stéphane Moreau révélera enfin s'il est socialiste ou non.

Bron » www.levif.be

In de jaren ’80 van de vorige eeuw gaat de jonge Daniël Weekers van start met een innovatief project: een rijdend wisselkantoor. Een bestelwagen bouwt hij om tot een heus wisselkantoor. De bestelwagen parkeert dan aan de luchthaven van Zaventem en doet wat een wisselkantoor moet doen: geld wisselen.

Zoals elke goede piraat loopt ook Weekers wat averij op. Hij wordt voorzitter van de beursgenoteerde holding Comuélé, een oude koloniale vennootschap. Comuélé is een lege schelp die echter opnieuw wordt opgevuld, eerst door Joodse financiers uit New York, later door de Russische maffia.

Daniël Weekers genoot de bescherming van Cools. Raakpunt tussen beiden was de betaalzender Canal+, later omgevormd tot BE TV, en de Waalse kabelmaatschappijen, verankerd in een aantal intercommunales. Weekers was aandeelhouder van BE TV. Die BE TV werd later verkocht aan Tecteo, de voorloper van Publifin en mee onder controle van Stéphane Moreau.

Bron » derijkstebelgen.be

32

Re: Felix Przedborski

Gek genoeg is de Congolese eerste minister tss 82 en 86 ook een halve Poolse jood. Is er iets te vinden over de relatie Przedborski - Kengo ?

Re: Felix Przedborski

Heb ik er over gelezen of zijn de goede contacten (wapenhandel) met Bougerol hier vergeten? Nadat het PIO afgeschaft werd zette Bougerol zijn werkzaamheden verder (onder de naam van zijn vrouw, was het Resseau Miller, ik ben de naam vergeten). Inlichtingen en privé-militie, voor wie? Voor wat? Denk daar eens goed over na aub.

Re: Felix Przedborski

Wie is FelixPrzedborski (1930-2016) en waarom wist hij zoveel details over de Bende van Nijvel, opvallend meer dan alle Belgische onderzoekers samen, inclusief wie de daders waren en wie de opdrachtgevers? Felix Przedborski is een tot Belg genaturaliseerde Poolse Jood die tot zijn naturalisatie in 1978 in Tervuren heeft gewoond en die onmiddellijk daarna naar Costa Rica (in Midden-Amerika) is vertrokken waar hij tot kort voor zijn dood op een hyperluxueus domein heeft gewoond om uiteindelijk in Monaco te overlijden aan een slepende ziekte.

Als persoonlijke vriend van de Waalse zakenman Léon Deferm, die in 1992 in opspraak kwam in het dossier van de Agusta-helikopters waaraan de moord op de Waalse politicus André Cools van 18 juli 1991 ten onrechte werd gekoppeld, komt de naam van Felix Przedborski voor het eerst terecht in een gerechtelijk dossier. Of hij ooit door onderzoeksrechter Véronique Ancia - die de moord op Cools onderzocht - werd gehoord is onduidelijk, maar in elk geval komt zijn naam er niet voor. Zelf heb ik zijn naam voor het eerst vermeld in 1993 in mijn boek "Wie vermoordde André Cools?"

Toen hij in de herfst van 1995 een deal wou afsluiten waarbij hij bereid was te vertellen wat hij wist over de Bende van Nijvel in ruil voor informatie over 3.300 kilo verdwenen uranium, afkomstig van de mijn van Shinkolobwe in Katanga, heb ik meteen de in 2007 overleden onderzoeksjournalist Walter De Bock opgebeld met de vraag of hij inderdaad zo gevaarlijk was als algemeen werd beweerd. En die vrees bleek inderdaad zeer terecht te zijn. Zelf zat hij, toen al minstens zeven miljard dollar rijk, in de uraniumhandel, met vooral Iran als grootste potentiële klant. Uiteraard was ik niet van plan hem te vertellen wat er zeer precies met het verdwenen uranium was gebeurd. Nu hij dood is en zijn invloedssfeer compleet verkruimeld is - er lopen geen gewezen kopstukken van de Joodse Mossad in zijn omgeving en die van zijn beide zonen meer rond - kan ik wel bekennen wat ik hem vooral niet vertelde.

Het ging om een partij uraniumoxide van meer dan honderdduizend ton die de Kortrijkse zakenman Edgar Sengier (1879-1963) in zijn functie van directeur van de Union Minière aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in het grootste geheim naar New York had verscheept. Datzelfde uranium werd in 1945 gebruikt voor de eerste Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Een rest van tien ton, die in België verstopt lag, verkocht Alexandre Galopin als directeur van de Société Générale (hoofdaandeelhouder van Union Minière) tussen 1941 en 1943 doodgemoedereerd aan de vijand, aan Nazi-Duitsland. Daar werd het bewaard in het Max Planck Instituut voor Fysica in Berlijn. Toen de Russische troepen in 1945 Berlijn binnenvielen vonden ze er 6.700 kilo door België geleverd uranium terug, maar niet de 3,3 ton die blijkbaar zoek was geraakt.Na een diepgaande historische studie voor mijn boek Belgisch uranium voor Amerikaanse en Russische atoombommen – boek dat ik pas in 2011 heb uitgegeven bij Van Halewyck uit Leuven – ontdekte ik begin 1990 dat de Russen het verdwenen tijdens de Hongaarse opstand van 1956 terugvonden en het onmiddellijk repatrieerden. Dat laatste verzweeg ik in alle talen voor Felix Przedborski die daarna nog minstens acht jaar in Hongarije vruchteloos is blijven zoeken naar het verdwenen uranium.

Minder dan een week voor de ontmoeting in het Parlement met de gezant van Felix Przedborski kreeg ik van Walter De Bock een vijftiental bladzijden lang dossier dat een jaar eerder door de rijkswacht van Luik over hem in het grootste geheim was opgesteld. Het dossier is van de hand van de inspecteurs Jean-Marie Hody en Didier Deck. Het geeft een vrij precies beeld weer van de internationale vriendenkring van Felix Przedborski, van zijn positie als grootmeester van de Joodse loge; van de Mossad-vrienden in zijn directe omgeving;van zijn gegoochel met honderden miljoenen en meerdere miljardendollars;van zijn smokkel in diamanten, drugs en wapens; en van zijn dubieuze rol in de Caisse Privée waar ook zijn vriend Paul Vanden Boeynants klant was. Het is trouwens Felix Przedborski in persoon geweest die ervoor gezorgd heeft dat het losgeld,die de Bende Haemers na de ontvoering van VdB eiste, door de Staat Israël effectief werd betaald.

Maar vrijwel onmiddellijk herkende ik één van de tipgevers van beide rijkswacht-inspecteurs,(i) bijvoorbeeld als ze op pag. 1 over de nébuleuse rond Felix Przedborski schrijven: “Il nous est précisé qu’à l’heure actuelle ces personages contrôleraient 50 % de l’économie mondiale”, (ii) bijvoorbeeld als ze op pag. 3 schrijven: “Bien que dit analphabète il parlerait 7à 8 langues”, (iii) en bijvoorbeeld als ze op pag. 5 schrijven: “Il nous est indiqué qu’au travers du terminal ‘graanterminaal’ de Gand auraient été blanchis environ 150.000.000 FB, notamment avec l’entremise d’ Alain De Rouck de Gand et plus exactement au traversde la société Electrorail. Il nous est indiqué que ce serait Jean Pierre Van Rossem qui aurait monté cette structure de blanchissement.”

Inderdaad: wie had het te pas en te onpas over de helft van de wereldhandel; wie noemde alle anderen dan hemzelf steevast analfabeet; wie verkondigde sinds hij én bij vader De Rouck én bij JPVR aan de deur werd gezet,dat én De Rouck én Van Rossem verantwoordelijk waren voor alle witwasoperaties in België? Dat was (wijlen) Albert Mahieu, ooit een notoir bankier die helaas, ondanks zijn briljante studies, wegens een acuut drankprobleem door zijn bank werd ontslagen. In 1989 viste ik hem totaal berooid op en liet ik hem mijn Moneytron PR team in het F1 circuit leiden. De man had echter zo’n bazig karakter dat al na twee Grand Prix niet één van de twaalf Moneytron babes nog langer met hem wilde samenwerken. Daarna heeft hij nog een jaar in dienstverband gewerkt, maar hij had zo’n onuitstaanbaar karakter dat ook ik hem zijn C4 diende te geven. Al wie in het rapport van Hody & Deck tussen de lijnen weet te lezen en die de grootspraak van Albert Mahieu weet te omzeilen krijgt finaal een goed inzicht in wie Felix Przedborski uiteindelijk was. Wat de gezant van Felix Przedborski in het Parlement kwam vertellen kwam erop neer dat de Israëlitische Veiligheidsdienst - ongetwijfeld de best ingelichte ter wereld - een compleet en sluitend dossier over de Bende van Nijvel heeft aangelegd, dus een dossier dat niet aan alle kanten rammelt als het Belgische.

Uiteraard moeten Albert Raes (°1932) en Christian Smets van de Staatsveiligheid van het bestaan van het Mossad-dossier op de hoogte zijn geweest, zo niet waren ze onbekwaam voor de functie die ze uitoefenden. Wie ook op de hoogte moet zijn geweest van het bestaan van dit dossier was luitenant-generaal Fernand Beaurir (1921-1996) van de rijkswacht, iemand die in 1942 de eed van trouw aan Adolf Hitler zwoer, iemand ook die het extreemrechtse gedachtegoed tot zijn dood trouw bleef, tenslotte hetzelfde kopstuk dat nooit iets ondernam tegen de nazicultuur die in de jaren tachtig schering en inslag was in bepaalde rijkswachtkazernes. Als het waar mocht zijn dat het Belgische gerecht met man en macht zoekt naar de opdrachtgevers van de Nijvelse terreur uit de jaren 1982, 1983 en 1985 dan moet het nu de Belgische Staatsveiligheid inschakelen om het dossier van de Mossad - waar Felix Przedborski inzage in had - in handen te krijgen. Moeilijk kan dat echt niet zijn als hiervoor bekwame diplomaten worden ingeschakeld.

Bron: Jean-Pierre Van Rossem

35

Re: Felix Przedborski

Bij het doornemen van dit topic wordt de man van 70 verhoren andermaal vermeld. Ongetwijfeld, samen met zijn vader, spilfiguren in het Bende-verhaal en manipulatie van het onderzoek.

Re: Felix Przedborski

Gedurende de jaren 1970 en 1980 wordt Felix Przedborski verdacht om een wapentrafiek op te stellen tussen België en Costa Rica, dit in ruil voor cocaïne. Wapens afkomstig uit de FN fabriek te Herstal worden vervoerd naar Nantes om daar met het vliegtuig naar de Santa Elena streek overgevlogen te worden. Enkele personen die hiervan weet hebben & mee in de trafiek zitten: Cools, Boas, Vanden Boeynants, Mathot, Beaurir.

Bovenstaande tekst plaats ons pal in de loden jaren en de bende van Nijvel. Intussen weten wij dat Mendez instond voor het opmaken van valse certificaten met bestemming Costa Rica. Is dit een reden waarom het dossier van Mendez/FN niet aan de bende gelinkt mag worden? Even meer lateraal denken, heeft Farcy hier een hand in de cocaïne omzetten tot cash in opdracht van F?

Re: Felix Przedborski

Sommige mensen hebben hier wellicht via journalisten bepaalde stukken in handen.

Ben wrote:

Dat immers uit de voorgelegde dossierstukken blijkt dat het voornaamste bronmateriaal van de journalist een geheim rijkswachtrapport is dd. 21.11.1994 (nr. 37 / Ciel/M) nopens de georganiseerde misdaad, ('Russische Maffia en anderen' ref. dossier Atlas) opgesteld door de rijkswachters JM H. en D.D. van de BOB van Luik, toen nog niet ondertekend door de commandant G. van de BOB en ook bestemd voor de nationaal magistraat. Dat in dit rapport, dat bijna volledig in de voorwaardelijke wijze opgesteld werd, gesteld wordt dat een aantal gewezen ministers van België betrokken zijn in allerhande internationale wapensmokkel, die betaald wordt met heroïne en geld dat dankzij allerlei bij name genoemde advocaten en bankiers witgewassen wordt en waarbij in fine gesteld wordt dat deze 20 bladzijden lange nota opgesteld werd zonder de tijd te hebben dit allemaal na te trekken, maar dat dit verslag toch reeds opgesteld werd omdat een groep journalisten over deze informatie zou beschikken, informatie die de journalisten zelf gemakkelijker zouden kunnen natrekken dan dit volgens de opstelllers van dit rapport het geval is van de rijkswacht, en dat de journalisten nu (21.11.1994) van plan zijn deze informatie te publiceren op 18.03.1995 of een week later.

Het gaat hier dus over een geheim rijkswachtrapport, opgesteld in de voorwaardelijke wijze, maar toen in het bezit van sommige journalisten. Volgens dit rapport zouden gewezen ministers betrokken kunnen zijn bij internationale wapenhandel.

Bovenstaande is gerelateerd aan een uitspraak van een rechter op het proces Felix  Przedborski / De Morgen. Iemand een idee of dit rapport dd. 21.11.1994 op internet geraakt is?

38

Re: Felix Przedborski

Post 42 van Ruf in topic Verdeyen, een link naar Google Drive » Forum

Bedoel je die Coconut?

Re: Felix Przedborski

Jullie bedoelen het Atlas-dossier van 21 november 1994.

Dit is een grote sprong van '83 naar '94, doch Verdeyen en Nijvel is het niet.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Felix Przedborski

Bedankt, neen, ik bedoelde niet het Atlas rapport.

En Verdeyen, volgens Verdeyen moest er een militie gecreëerd worden die voor de staatsveiligheid werkte, wel, ik denk niet dat hij er ver naast zat.