11

(18 replies, posted in Journalisten)

De mailtjes tussen Douglas De Coninck & Peter Van Haperen zijn uit de periode februari 2013. Weet er iemand of deze samenwerking effectief tot stand is gekomen? Of heb ik iets gemist?

12

(782 replies, posted in Westland New Post)

Als die militair de zaak goed heeft besproken met zijn advocaat, dan moet er toch één of andere bewijslast zijn tegenover Libert alvorens te zeggen 'hij IS de reus". Maar laten we niet op de zaak vooruitlopen en afwachten of er volgende dagen nog ander nieuws volgt.

13

(782 replies, posted in Westland New Post)

jeans, wat is uw bron om die conclusie te maken?

Michel Libert legt mogelijks een klacht neer om alzo zijn tegenpartij te kennen. Hij wil misschien weten wie de klokkenluider in kwestie is, en kan achteraf altijd z'n klacht terug intrekken.

14

(26 replies, posted in Nieuws)

Als je denkt dat een familielid bij de Bende van Nijvel zat, geef dan een speekselstaal aan de politie ter bevordering van gerechtelijk onderzoek, laat een PV opstellen en bezorg je raadsman een copy, als er een match is kan je misschien de Delhaize-beloning innen!

15

(1,143 replies, posted in Andere Personen)

Een gedachte van mijzelf; de echte reus heeft Bonkoffsky gekend, hij liet een visserhoedje achter en deed alsof hij mankte. Ofwel werd dit hem gecommandeerd, dit om de verdachtmaking te bevorderen naar Bonkoffsky die ziek thuis was op dat moment. Mogelijks een bewust dwaalspoor. Bonkoffsky moet op dat moment een ijzersterk alibi gehad hebben moest het gerecht hem in 1985 opgepakt hebben voor verhoor. De (dwaal)sporen gaan blijkbaar in zijn richting. Hij heeft mogelijks jaren geweten dat ze hem dit wilden lappen, hij begon te drinken, en met inwendige haat geleefd.

16

(14 replies, posted in Bibliografie)

Opmerkelijk vind ik de uitspraak van David van de Steen, waarin hij zegt dat het is opgelost maar dat men er niet mee wil naar buitenkomen.

17

(13 replies, posted in Plaatsen)

Hoe jullie verspringen van de suikerfabriek plots naar de glasfabriek is mij niet duidelijk, moet er niet een ruimere oppervlakte worden bekeken? Ik veronderstel dat er wel meer fabrieken staan in die omtrek.

Latinus zou info hebben gehad over dossier Glaverbel (verhoor Barbier), misschien moeten we ook eens Glaverbel en Verlipack onder de loep nemen.

18

(540 replies, posted in Hypotheses)

Ik heb het al vaker aangehaald, verbanden zoeken is niet onbelangrijk, maar technisch bewijsmateriaal is toch vaak de ultieme onderzoeksdaad waarmee iemands aanwezigheid of handeling onmogelijk kan weerlegd worden, DNA, vingerafdrukken, tijdsbepaling in alibi's, vluchtroute's, tijdstippen gevangenis, kledingstofjes, huidschilfers, sigarettenpeuk, enz..enz..
Het zijn deze zaken die de daders kunnen klemzetten, probeer als advocaat uw client maar te verdedigen als bv. zijn vingerafdruk werd gevonden op het moordwapen.
En ik ben ervan overtuigd dat er nog sporen zijn die nog niet zijn beschreven in de bende lectuur, zodus waarvan wij niets weten !

19

(540 replies, posted in Hypotheses)

zeno, wees maar gerust dat als de waarheid er is, de schuldigen (die nog leven tenminste) zullen worden veroordeeld. Het proces zal er komen, denk maar niet dat het gerecht er al de brui aan geeft alvorens het begint. Dat het lastig kan worden geloof ik best wel, maar de rechtsgang zal worden opgestart, dat is men verplicht tegenover de maatschappij.

20

(344 replies, posted in Hypotheses)

Ik heb de antennemast altijd bezien als een mogelijke oplossing om via de radio beter te kunnen communiceren met auto's ten velde. De regio daar is heuvelachtig wat mobiele communicatie bemoeilijkt, soms zelfs onmogelijk maakt. Stel dat er iemand in de mast kruipt met een portofoon, die kan dan vanuit kilometers ver signalen ontvangen maar ook weer doorgeven, na de overval wordt deze radio-operator met de Golf opgehaald... Ook het dak van de sporthal is wat hoger en geeft misschien uitzicht op tactische plaatsen.