1

(28 replies, posted in Algemeen)

TheGiftDragon wrote:
Trobken wrote:

...maar niet de moord op Mendez?  Maakt dit verschil? Ja uiteraard

...onder druk om "nooit, maar dan ook nooit de moord op Mendez te linken aan de Bende van Nijvel".


Mendez is een goed voorbeeld maar misschien een té goed voorbeeld.
Immers daar is al vaak over gediscuteerd (wat goed is, laat dat duidelijk zijn) waarom dit dossier niet bij dé Bende Van Nijvel hoort of niet mag horen. Bedankt voor die specifieke reactie.
Maar het is ook maar 1 van de vele feiten (helaas).

Mijn vraag
Waarom en hoe zijn er 22 bepaalde feiten aan de Bende van Nijvel toe geschreven?

... bedoel ik eigenlijk algemener en niet enkel dat ene voorbeeld dat ik gaf...

 • Feit A hoort bij de "Bende van Nijvel".

 • Feit B hoort ook bij de "Bende van Nijvel" .

 • Feit C (Moord op Mendez bijvoorbeeld, gewoon 1 voorbeeld) hoort NIET bij "de Bende".

 • Feit D (Aanslag in Delhaize Beersel, gewoon 1 voorbeeld) hoort bijvoorbeeld "WEL bij de Bende".

 • Feit E (Aanslag café Alsançak gewoon 1 voorbeeld) dan weer niet.

Etc etc...

Wie heeft dit bepaald?
Immers het al dan niet toekennen van een bepaald feit aan de Bende van Nijvel heeft heel erg veel consequenties.
Niet alleen en vooral in de profilering en de zoektocht naar de daders maar ook in de ten lastenlegging en ook in de mogelijke strafmaat ervan.

Met de reactie op het ene voorbeeld (moord op Mendez hoort niet bij het "Bendedossier") spreekt al terecht (!) boekdelen.
Maar dit is dus 1 van de vele feiten die er niet bij hoort, ik kan nog -tig andere feiten geven (jullie uiteraard ook) die al dan niet tot het bende-dossier behoren. Of niet mogen behoren.

2

(28 replies, posted in Algemeen)

Een oud onderwerp, ik zal het een beetje leven in blazen met een vraagje.

 • Misschien stel ik een domme vraag, maar men zegt toch steeds dat er enkele domme antwoorden bestaan?

 • Misschien hoort het hier niet thuis, maar ik vond "Feiten die onomstotelijk vaststaan" toch relevant en als laatste

 • Misschien is de vraag elders al gesteld. Zoja Ben en co, sorry daarvoor. Komt ie...


Waarom en hoe zijn er 22 bepaalde feiten aan de Bende van Nijvel toe geschreven?*


(*= Waarom wordt de diefstal van de Wapens bij Groep Diana op 1 januari 1982 bijvoorbeeld NIET aan de Bende Van Nijvel toe geschreven, maar de diefstal van het eendenroer bij Bayard in Dinant op 13 maart 1982 wél?  Of Waarom de moord op van Camp wel maar niet de moord op Mendez?  Maakt dit verschil? Ja uiteraard, want heel je profilering en je zoektocht naar daders en mogelijke opdrachtgevers hangt daar mee samen.  Waarom is dit schijnbaar ook een statisch gegeven en geen dynamisch gegeven door het "voortschrijdend inzicht" zoals wij het hier allemaal verwerven? Nogmaals sorry als ik een domme vraag stel of eentje die al gesteld en reeds beantwoord geweest is)

Bedankt voor een gefundamenteerd antwoord.

3

(101 replies, posted in Speurders)

robert wrote:
Ben wrote:

Michel Graindorge en de deken van de advocatenorde Xavier Magnée hebben enkele jaren geleden op een persconferentie de namen van een twintigtal rijkswachters en ex-rijkswachters die - volgens hen - betrokken waren bij de Bende van Nijvel genoemd. Eén van die personen is Gérard Lhost.

Wie zijn die andere dan die op die lijst stonden?

• Gringnez
• Chang
• Poncelet
• Marbaix
• Depaus
• Gombert
• Beijer
• Bouhouche
• Lekeu
• Amory
• Miévis
• Maquet
• Pattyn
• Trotsaert
• Galetta
• Fievez
• kolonel Mayerus
• kolonel Fastrez
• kolonel Lhost
• generaal Beaurir

4

(24 replies, posted in Prullenbak)

Op vraag van coconut post ik hier een bericht van haar.
Vragen over in de inhoud van onderstaand bericht van coconut of aan coconut zelf, via de link naar mail via dit forum.

coconut wrote:

Voor elke deur die dicht gesmeten wordt is er een andere die weer open gaat.
Ondanks het feit dat ik buiten gesmeten werd ben ik blij en fier dat ik in schoonheid heb kunnen eindigen.
Mijn laatste post heeft jullie de aanzet gegeven om verder te gaan.
Tot mijn groot genoegen zie ik dat jullie op die piste verder gaan.
En jullie doen dat goed.


In mijn laatste post  beschreef ik dat de bende van Nijvel een terreurorganisatie was.
Iedereen kent hier de aan de Bende van Nijvel toegeschreven feiten.
Ik heb besloten dat ik nog een laatste bommetje ga droppen .
Ik heb een heel sterk vermoeden en ontelbare bewijzen ( waarom zou ik het niet à la manière de Bouten doen ?) dat ook de Securitas overvallen van de jaren '80 uitgevoerd en gepland werden door dezelfde organisatie.
Voeg die dus maar toe aan de lijst van feiten.
Mijn enige probleem op dit ogenblik is dat ik nog niet goed weet wanneer die organisatie gevormd is en waar ze eventueel haar activiteiten eindigde.
Ik weet dat ik mij op zeer glad ijs begeef maar toch durf ik beginnen bij de oprichting van Burafex.
Ik kan dan ook niet anders dan Peter Van Hameren citeren;

"Feit blijft, dat er diverse personen bij die vergaderingen aanwezig waren met een achtergrond en verwijzingen naar staatsgrepen, zoals: André Moyen, Kees van den Heuvel en Carl Armfelt."

Van Kees van den Heuvel en Carl Armfelt ga ik ver weg blijven, dat is insider zijn département.

Maar over André Moyen later meer. ...................

Vanaf hier volgt dus een onafgewerkt stuk, een kladversie waaraan ik nog moest werken en schaven.
Ik ben niet beschaamd om ze zelfs in die versie op het forum te smijten.

------------------------------------------
Bij de planning van de feiten werd besloten dat alle mogelijke "activiteiten" buiten de kazernes moesten plaats vinden. 
Zo moest het bureau van Bougerol gevestigd worden in Brussel stad en werden er een aantal "antennes" opgericht waarvan ARI er één was en Securitas dat toen reeds bestond een tweede .
Het leger zond zijn zonen uit.
(rijkswachters Bouhouche en Beijer werden ex rijkswachters en André Moyen verliet het leger en richtte zijn eigen firma in beveiliging op en zou later voor securitas werken)

PRIVATISERING VAN EEN AANTAL DIENSTEN

 • ARI

 • SECURITAS

 • PIO


De dienst die de inlichtingen en contra-informatie moest vergaren, werd opgedoekt.
In werkelijkheid werd de dienst gewoon verhuisd en deze kwam onder de vleugels van de CEPIC terecht.
Bougerol kreeg officieel een nieuwe functie binnen het leger, maar bleef de activiteiten van PIO gewoon
verderzetten.
PIO werd de facto een privé-initiatief en een privé-inlichtingendienstEven inzoomen op Securitas:
Geschiedenis
Tegen het begin van de jaren '70 waren alle ingrediënten van een integrale dienstverlening op het vlak van beveiliging al aanwezig, de firma groeide snel op basis van een algemene beweging van onderaanneming en specialisatie van deze diensten.
De benaming Group 4 Securitas werd op de Belgische markt in 1981 ingevoerd, lang nadat ze voor het eerst gebruikt werd door de zustermaatschappij in Engeland.

Securitas België werd opgericht door Maurice Frastrez, gewezen inspecteur-generaal bij de Rijkswacht.
Zijn zoon kolonel Etienne Frastrez was de adjunct van René Mayerus.
André Moyen was van 1962/1965 tot 1980 directeur  bij Securitas in Erps-Kwerps (Engerstraat 87? later Group 4 Securitas en nog G4S) voor België en Marokko.

Het ex-hoofd van Group4Securitas, Sven Carlsson, ontmoette regelmatig Benoît de Bonvoisin, ondermeer in de Brusselse Hilton.
In 1981 was er een ontmoeting in de Boulevard Saint-Michel in aanwezigheid van PDG-beheerder Jean-Marie Detournay, waarbij een aantal honderdduizenden franken aan PDG werd gestort.
Officieel betrof het headhunter-contracten waarbij PDG een verkoper en verkoopsdirecteur zou leveren, maar deze personen zouden nooit in dienst treden bij Securitas.
Volgens de Bonvoisin hield de storting verband met VdB die geld nodig had voor een verkiezingscampagne.
In 1982 stelde de Bonvoisin aan Securitas voor om een nieuw filiaal op te starten (Secury-Press), waarbij "Europe Magazine" aangebracht werd als klant.
De marktstudie werd gedaan door een para die helikopterpiloot geworden was in Koksijde, die hiervoor betaald werd!

Op 1/10/1985 vond men "Way-Up" van Karel Delombaerde op de klantenlijst van Secury-Press.
Ook advocaat José Saels werd bij de financiering betrokken.
Een aantal ex-sudisten werken ook nog in 2012 voor de beveiligingsfirma G4S (o.a. Pierry D. en Chr. B.).

Securitas zou een contract gehad hebben voor de bewaking van de VW-fabriek van Vorst, de VAG's in Erps kwerps, Rue du mail, Waterloo.

De zetel van Securitas bevond zich (toen ook al?) in de Chaussée de Bruxelles 483, dezelfde baan waar 2 km verder ook de VAG van Waterloo gesitueerd was die een aantal keer terugkomt "

En wie deed in diezelfde jaren 80 de bewaking in Kester denken jullie? 
Juist, securitas.

In bovenstaande kwamen de sudisten ter sprake maar ook de Bende Haemers was niet ver weg.
Zo zou ondermeer de bende Haemers getipt geweest zijn over en door Securitas bij het opzetten van hun overvallen?
Zie ook de getuigenis in Terzake (09/02/1996)

"Securitas zou moeten gezien worden, net als Wackenhut overigens, als een bedrijf dat gestuurd werd door de CIA  " ........en de rijkswacht

Ik wil eindigen met een oude post van Leo:

Leo wrote:

"dim, laat het me zo stellen. Mogelijk zat er bij één of andere bewakingsfirma op directieniveau een pipo met verregaande be
doelingen. Kan zijn natuurlijk, er waren individuen die ons liever zagen saluereren i.p.v. goede dag te zeggen. maar soit."

Ja Leo, er zat inderdaad een pipo met verregaande bedoelingen bij Securitas. En het was een rijkswachter.

Aalst was het laatste feit, om de doodeenvoudige reden dat de dag na Aalst ...............................enfin, doel bereikt.

""" " Hommes de main ou pas, certains enquêteurs suédois voient néanmoins des relations bizarres entre des hold-up réalisés chez eux et en Belgique. En Suède comme chez nous, en effet, la firme de transfert de fonds Securitas se trouve dans le collimateur de truands d'un genre tout à fait spécial. En Belgique, en tout cas, ces agressions à main armée, réalisées de main de maître par des gaillards décidés à tuer pour s'approprier les fonds transportés se trouvent fort probablement en liaison directe avec la bande des "tueurs fous". Il existe trop de coïncidences entre les diverses "affaires" pour que l'on s'imagine qu'il s'agisse d'une seule et même "organisation".

""""" Eveillard kan inderdaad niets anders zijn dan een heel erg warme piste.
Hij zat op een kruispunt waar heel wat interessants bijeenkwam: Lhost, kabinet VDB, Maffioli, Cepîc, WNP (via Latinus), Securitas; Comité d'Ouwendijck, Patrick Huart...  En vooral niet te vergeten: een verleden bij de Rijkswacht. ( AUBANEL)
Eveillard, cité ci-dessus, a une place assez centrale dans le schéma de Latinus ...

(lien avec les mercenaires : Charles Mazy, Soldier of Fortune ...)
--


groetjes en bedankt voor de samenwerking

5

(70 replies, posted in Afpersing)

Bossi wrote:

Onderzoekers van de BOB Brussel afdeling fin, dienden te ondertekenen dat ze onder geen enkel beding de zaak zouden onderzoeken. Die opdracht kwam van PG Van Honsté. Er is ook een piste waarom PG Van Honsté het onderzoek onmogelijk heeft gemaakt.

De naam Boonen in de nota van Acke was mogelijks Raymond-Max Boon, een bestuurder van Delhaize.

"Bij de bestuurswissels was er ook een emotioneel moment. Raymond Max Boon, of kortweg 'Max', een achterkleinzoon van co-stichter Edouard Delhaize, nam afscheid als bestuurder. Max Boon was 35 jaar lang betrokken bij Delhaize.

Boon heeft ook talent als charmezanger en daar gaf hij na het officieel programma een demonstratie van voor de 139 aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouders. Interbrew-bestuurder graaf Arnoud de Pret werd benoemd als onafhankelijk bestuurder."

Bron: De Standaard | 24 Mei 2002

Dus Raymond-Max Boon was van 1967 tot 2002 betrokken (als bestuurder) bij Delhzaize. Uit een oud jaarverslag (2005) nog enkele ronkende namen:

Ereleden

De volgende voormalige Bestuurders en managers ontvingen een eretitel uit erkentelijkheid voor hun bijdrage tot Delhaize Groep:

 • Erevoorzitter en Ere-Afgevaardigd Bestuurder: Ridder Guy Beckers, Baron de Vaucleroy

 • Erevoorzitter en Erebestuurder: de heer Henry Stroobant, de heer Frans Vreys

 • Erebestuurder: de heer Jacques Boël, de heer Roger Boin, de heer Raymond-Max Boon, Baron de Cooman d’Herlinckhove, de heer William G. Ferguson, de heer Jacques Le Clercq, Ridder Philippe van der Plancke, mevrouw Victor Wolff-Vieujant

 • Eresecretaris-Generaal en Erelid van het Executief Comité: de heer Jean-Claude Coppieters ‘t Wallant

 • Erelid van het Executief Comité: de heer Pierre Malevez Eresecretaris van het Executief Comité: de heer Pierre Dumont

6

(70 replies, posted in Afpersing)

bely wrote:

Mijn quote (onbewust, ongewild) is misschien wel naïef als het gaat over de aankoop van 8 panden in het Noordkwartier.Wat bezielde die rijke man uit de Beau Monde om zich te gaan verwikkelen in het prostitutiemilieu.? Verliefd meer dan waarschijnlijk maar een straat bordelen aankopen kan ook te maken met speculatie op meerwaarde van gebouwen mogelijk met voorkennis.

Er staat hierover heel veel informatie op de website hier...

"Geschat mag worden dat de acht bars aan Nicole Andrien jaarlijks zo’n honderd miljoen frank (grotendeels zwart geld) opbrachten. In de kluis van Nicole A. werd bovendien een kaartje van Le Clercq ontdekt waaruit duidelijk blijkt dat Nicole A. wordt gechanteerd. De chantage gebeurde door een luitenant-kolonel van de rijkswacht."

» Forum
Guy Bouten zou uiteindelijk een andere verklaring hierover opnemen van Nicole Andrien » Forum

Ter info:

VdB bleef tot 1985 kamerlid en zat tot 1995 in de gemeenteraad van Brussel. Hij had ooit grootse plannen met zijn stad. Voor zijn megalomane projecten liet Vanden Boeynants een hele woonwijk rond het Brusselse Noordstation slopen. VdB wilde, in het belang van de vooruitgang, met de bevriende projectontwikkelaar Charly De Pauw een Brussels Manhattan realiseren. Het hart van de stad moest bovendien het kruispunt zijn van autosnelwegen die Scandinavië met Istanbul verbonden.

Dàt is eenvoudig de reden. Panden die niks meer waard zijn omdat ze heel spoedig zullen onteigend worden voor een peulschil.
Door voorkennis hiervan (via Le Clerq zijn relaties) wist Nicole Adrien dat ze panden moest kopen om de zeer lucratieve business van prostitutie en sm elders in de buurt te kunnen voort zetten. Goed mogelijk dat Le Clerq deze panden voor haar kocht (al dan niet een lening) of via een overeengekomen deel van de opbrengsten ervan.  Le Clerq had immers een neus voor zaken en wist als ervaringsdeskundige goed genoeg wat die panden zouden opbrengen eenmaal de prostitutiebuurt noodgedwongen verhuisde naar de andere kant van het Noordstation!

Nog even verder het stukje dat Ben citeerde vanuit een van de boeken van Guy Bouten » Forum

7

(61 replies, posted in Bewijsstukken)

Uiteindelijk - met meer te lezen - merk ik dat je gelijk hebt Tru Dat. Het bewijst hoe specifiek elk detail is en hoe zorgvuldig we de correcte data moeten blijven gebruiken in onze topics. Waar ik dus ook al wat flaters in geslagen heb, bedankt om mij te corrigeren als ik mis ben...

Het blijft voor een leek heel erg moeilijk om deze verschillende wapens uit mekaar te houden. Zeker omdat ze door de Bende ook (visueel) aangepast werden, zo staat vast, zoals de afgezaagde loop ervan wat ze nog meer op mekaar doet lijken.

Het moet ronduit verschrikkelijk zijn en geweest zijn om zo een wapen in de loop te kijken, nadat ze er al eerder met jou op geschoten hebben. Ik wil absoluut niet durven beweren dat HIPA ongelijk zou hebben...

HIPA wrote:

Waarom is dit wapen nooit vernoemd in de Bende van Nijvel-feiten, men spreekt steeds over Riotguns. Overval in Aalst is meerendeel hier mee uitgevoerd. In de dossiers is er weinig of niks hierover bekend. Toen men mij de wapens liet zien als getuige heb ik ten treure uitgelegd dat ze geen kolf hadden, ik sprak blijkbaar Chinees. Nu weet ik dat meestal de feiten die ze niet wilden herkennen of horen de belangrijkste zijn. Ik herkende en beschreef de Faul tot in detail voor hij gekend was bij de Bende-feiten. Ik garandeer dat Aalst met SPAS uitgevoerd is ofwel hadden ze de kolven van de riot gun ook afgezaagd waardoor ze min of meer dezelfde look kregen. Bij mijn weten zijn deze wapens nooit ergens opgedoken? Weet er iemand meer?

Nu ik zijn post herlees, merk ik opnieuw dat hij het type Franchi niet specifiek benoemd. Ik dacht dat eerder wel, maar dat was dus omdat hij dit had gepost in het topic Franchi SPAS-12.

Hier een foto gevonden op sociale media waar enkele verschillende Franchi's bij mekaar liggen, in volgorde van boven naar onder:

 • Franchi PA7s

 • Franchi PA8

 • Franchi SAS-12

 • Franchi LAW-12

https://i.ibb.co/7NZmKSW/Franchi-PA7s-Franchi-PA8-Franchi-SAS-12-en-Franchi-LAW-12.jpg
En nog wat misschien belangrijke informatie over die Franchi LAW-12:
https://gastatic.com/digest/wp-content/uploads/2017/05/1.jpg

 • Franchi LAW12 can take a lot of abuse...

 • ...and is capable of firing a wide range of loads

 • Unlike the SPAS12, the LAW12 is relatively lightweight...

 • ...and is a lot simpler to operate since it works only in the semiauto mode.

Bovendien ziet dit wapen er - voor mij - helemaal anders uit dan die Franchi SPAS-12 met de kolf vol gaten en die typische haak (die beide dus wel eenvoudig te verwijderen zijn).

8

(1,094 replies, posted in 1985)

Noem mij gerust dom als het over wapens gaat.

robert wrote:

Deeltje van een vorige post van mij:

"De meest bruikbare sporen op hulzen van riot guns komen van het extractor mechaniek. Hierbij kan je verschillen zien tussen verschillende merken van riot guns. Tijdens het verwijderen van een afgevuurde huls ontstaan sporen op de huls, deze zijn bij een bepaald type riotgun steeds erg gelijkend omdat ze hetzelfde mechaniek gebruiken. Hierdoor kan je dus ongeveer zeker zijn welk merk en type wapen gebruikt is. Hoewel de meeste merken ongeveer hetzelfde systeem gebruiken. Als een wapen aangepast/verbeterd is zal het wel unieke sporen achterlaten."

De projectielen uit een hagelpartoon kan je niet linken aan een wapen, (getrokken lopen in combinatie met slugs uitgezonderd, maar deze zijn niet gebruikt). Zelfs het caliber is niet vast te stellen aan de hand van de projectielen (tenzij je de prop vindt). Een doorsnee hagelpatroon is gevuld met loden (in de jaren 80) bolletjes met een diameter van een paar millimeter tot bollen van ong 10 mm. Deze laatste zijn gebruikt bij de overvallen.

HIPA wrote:

Dus ik geef je een verklaring van wat ik gezien heb! Jij antwoordt Ben; geen SPAS gebruikt te Aalst. Ik ben precies terug tegen de vorige speurders bezig. Ik ben geen leugenaar of fantast é vriend. Boeken toe we stoppen er hier mee, heeft geen zin op deze manier.

the end wrote:
Merovinger wrote:

Verslag deskundige Bende van Nijvel eindelijk af – Wapen Aalst zelfde als in Overijse/Eigenbrakel – Een revolver, een machinegeweer en twee riot guns

Bovendien waren het er vier: een revolver, een machinegeweer en twee totaal verschillende riot guns. Dat betekent dat de daders meer dan waarschijnlijk met z’n vieren waren, en niet met drie zoals de getuigen dachten. Tenslotte heeft de expertise vastgesteld dat er geen sprake was van de moordende SPAS-12 noch van de Heckler-und-Koch, waarover zoveel te doen is geweest. Dat waren bakerpraatjes.

De expertise heeft lang geduurd maar zij was dan ook zeer nauwgezet en zij laat geen twijfel toe. Alle voorhanden zijnde elementen (patronen, projectielen, inslagen, getuigenissen) werden vergeleken.

Bron: Het Laatste Nieuws | 14 april 1986

Het verslag van 1 april 1986 is zeker "niet" nauwkeurig en kan zeker niet als een waarheid beschouwd worden. Over de gebruikte riot guns staat er in het verslag van Wiesbaden van 13 september 1990 het volgende:

Bij geweermunitie is de fabriekatiebepaling of modelbepaling van het afvuurwapen onzeker, aangezien zelden systeemspecifieke kenmerken herkend kunnen worden. In dit geval duiden de patroonhuizen echter op aanwijzingen dat waarschijnlijk twee Amerikaanse repeteergeweren 'Winchester' als misdaadwapens werden gebruikt.

De vergelijkende onderzoek van de munitiedelen 1 tot 5 met de kaliberovereenstemmende patroonhuizen en projectielen van de Centrale Verzameling van Misdaadmunitie van de Bondsrepubliek Duitsland hebben geen spooridentiteit opgeleverd

Met andere woorden; ze weten niet goed welke de riotguns zijn. Erbij vraag ik me af hoe nauwkeurig het onderzoek kan met herladen munitie?

Ik snap er echt niks van, van deze ballistische onderzoeken. Dus noem mij hierin maar gerust dom. Er werd steeds onophoudelijk in het onderzoek naar de Bende van Nijvel en ook hier op het forum gewezen op het ballistische onderzoek van patronen en van wapens waardoor bepaalde pistes (zoals een foto van een man met SPAS-12) uitgesloten en niet onderzocht werden.

Als het ballistische onderzoek zo zwart-wit zou moeten zijn, zoals sommige speurders en forumgebruikers ten stelligste blijven verdedigen, waarom dan opeens die foto van een man met Franchi-SPAS-12 tonen als ze toch niet weten WIE die man is maar deze wel belangrijk zou kunnen zijn voor het onderzoek naar de Bende Van Nijvel? Terwijl dat wapen - vermits de man niet gekend is - het enige aanknopingspunt is, samen met een datum waarvan we ook niet met zekerheid (mogen!) weten of die op de achterkant van de foto gedrukt staat.

Bovendien, hoe kan met er zekerheid gezegd worden dat diezelfde riotgun in Aalst (de relevantie van deze post in dit topic) ook bij de aanslag in Temse gebruikt worden als dat bij een riotgun dan toch zo moeilijk blijkt? Waarom wordt omgekeerd het type riotgun dat ze in 1983 dan nergens vermeld bij de aanslag in Temse, ook niet op dit forum? Bij de aanslag in Temse zijn er heel concrete sporen, toch zijn er -bewust- zoveel van die sporen zo vaag...

9

(61 replies, posted in Bewijsstukken)

Ben wrote:

Ik heb eens geprobeerd om op te lijsten welke verdachten in het bezit waren van een riot gun (of er ooit één hebben gehad). Onderstaande lijst is onvolledig en mag aangevuld worden.

 • Een getuige zag Philippe De Staerke een maand voor de aanslagen op Delhaizes van Overijse en Eigenbrakel drie riot guns kuisen. Dit was bij Bob Eckhardt thuis.

 • Bij Alain Moussa thuis werden riot guns teruggevonden.

 • Philippe De Staerke ging soms met wapens oefenen in Humbeek. Daar werden ook riot guns gebruikt.

 • Een lid van de Bende van Waterloo - een houthakker van 1m90 groot - had onder zijn bed een geladen riot gun liggen.

 • Jean Bougerol beschikte ook over twee riot guns. Wanneer speurders aan Bougerol vroegen wat er met de wapens was gebeurd, hing telkens een warrig verhaal op dat hij de geweren had weggeschonken. Op enkele foto’s van zijn slaapkamer kon je de riotguns nog zien staan, verpakt in een zelfgemaakte tas in bruin skai.

 • Net voor zijn vlucht deed het parket een huiszoeking bij Paul Latinus en ontdekte men onder andere een riot gun. In die tijd nog een zeldzaam wapen.

 • Leden van WNP gingen soms in het Bois de la Houssière oefenen met wapens. Daarbij werden ook riot guns gebruikt. De munitie die men daarvoor gebruikte was Franchi 8 en Legia munitie van kaliber 12.

 • In 1984 kocht Robert Beijer bij Dekaise twee riot guns. Hij zou die hebben doorverkocht aan een oude schoolkameraad in Chaumont-Gistoux.

 • Door de diefstal bij het SIE hadden Bouhouche en Beijer de beschikking over 5 riot guns.

 • Tijdens een huiszoeking bij de broer van Nicolas Karafilis trof men een riotgun kaliber 12

Volgens mij mag dit oude lijstje zeker aangevuld worden met:

Trobken wrote:

'Op 5 november 1986 halen onderzoekers Lachlan en Ruth de neo-nazi Eric Lammers uit de gevangenis en rijden met hem naar de bossen van La Houssière. Lammers voert het gezelschap naar de zandgroeve. Hij verklaart: "Die plaats werd door ons gewoonlijk 'La Carrière' genoemd als we de plaats van afspraak onder ons wilden situeren." De WNP'er stelt dat 'La Carrière' door hem en zijn vrienden gebruikt werd om te schieten. Lammers gaat verder. "De dag dat Weykamp en Van Lierde werden gecontroleerd door die rijkswachter in april '81 waren Van Engeland, Nemry en ikzelf daar ook. Toen de controle gebeurde hebben wij ons verstopt. Op die dag schoot ik met een automatische riotgun Franchi 8, misschien ook met een Star-pistool kaliber 22 type M1 met een geluiddemper en bril."

Nogmaals, ik ben geen wapen-expert (verre van) maar een Franchi 8 bestaat niet (dacht ik). Eric Lammers heeft dus met een bril op met een Franchi Spas-12 (correctie) geschoten in een oude steengroeve in 1981...

10

(1,094 replies, posted in 1985)

Zonet nog eens de getuigenis van Linda Van Huffelen, (weduwe van Jos, de ook-door-de-Bende neergeschoten concierge, bij hun geslaagde rooftocht naar de toen hyper moderne prototypes van kogelvrije vesten uit Kevlar). Blijft pakkend.

Dus zowel de wapensmid van de groep Diane als de ballistisch expert van de meeste Bende-onderzoeken bleken beste maatjes met Bouhouche. En nog andere vrienden van Madani hier op het forum vermeldt deden in 1982 schietoefeningen/testen op dit nieuwe materiaal van waaruit die vesten gemaakt waren. Slechts een handvol mensen wisten dit.

Heel veel inside informatie, de juiste mannetjes op de juiste posten en bovendien zoals geweten ook zeer stoutmoedig getuige dat ze 2 jaar later hetzelfde geweer in Aalst (back to the point van dit topic) gaan gebruiken ondanks het grote risico van traceerbaarheid  door dit wapen te gebruiken dat maar aan een zeer beperkt groepje mensen kan gelinkt worden!

Soms snap ik niet waar dit forum nog toe dient behalve troost en hoop bieden voor de slachtoffers naar gerechtigheid. Als de boswachter de stroper blijkt dan wordt het natuurlijk erg moeilijk om gerechtigheid te verwachten. Soms hee...

Wat weten we heel concreet in overeenkomsten tussen dat bepaalde wapen dat in Temse én dat in Aalst is gebruikt? Vergeef me mijn ogenschijnlijke luiheid en domheid dat ik dat opnieuw vraag... ik moet nog zoveel lezen en opnieuw lezen...