1

(31 replies, posted in Journalisten)

Bedankt voor de snelle berichtgeving hier op het forum Boemerang.

Da's schrikken al je zoiets leest. Hopelijk brengt hij (Peter De Vries) het er snel en goed vanaf en hopelijk hebben ze de dader(s) snel te pakken...

Het staat inmiddels ook al te lezen op de Belgische media » www.vrt.be/vrtnws/

2

(200 replies, posted in Bibliografie)

club_le-happy-few wrote:

Castingbureau was ook op zoek naar mensen om punks / new wavers te spelen. Moord in champigninkwekerij?

Of het gaat 'm over deze punker...

3

(731 replies, posted in 1982)

@EricF
Allicht.
Daar heb je gelijk in.

Ik bracht deze Graindorge en het feit dat hij advocaat geweest is van Anthemus en Royen ter herinnering omdat deze advocaat Graindorge samen met advocaat Magnée (ook later) hun lijstje van een twintigtal rijkswachters en ex-rijkswachters die - volgens hen - betrokken waren bij de Bende van Nijvel uitbrachten, waarop dus ook al-de door jou vernoemde opdrachtgever- Madani Bouhouche staat.

Dat spreekwoord van Abraham en de mosterd.
Jij begon over de “mosterd”…
(of over Abraham, zo je wil)

4

(731 replies, posted in 1982)

EricF wrote:

Anthemus, Royen en Vandeuren. In opdracht van Bouhouche.

Eerste twee personen die je noemt EricF hadden toen dezelfde advocaat.
Bron.

In opdracht van Bouhouche.

5

(74 replies, posted in 1980-1989)

benhetbeu wrote:

Verwijzing naar artikel ervoor, heb ik overgekeken. Een forumlezer bracht dit vrijwel onmiddellijk ter mijner attentie.

Geen probleem "benhetbeu". De posts kruis(t)en mekaar...

6

(74 replies, posted in 1980-1989)

benhetbeu, de bron stond erbij in de post » www.trouw.nl

Krantenartikel van april 1998, dus nu meer dan 23 jaar oud. Hoe zou 'de cel' zo lek zijn als een zeef door een 23 jaar oud krantenartikel?

Dat begrijp ik niet. Maar ik begrijp wel je gevoel van onmacht. Een vanzelfsprekende gerechtigheid die vadertje Staat aan haar inwoners niet kon (kan?) garanderen. Een pure minachting voor de slachtoffers gedurende veel te lange tijd.

Het grootste gevaar voor het onderzoek 'zit', nee hopelijk 'zat', binnen 'de cel' zelf! Zo lek als een zeef, daar heb je gelijk in. Verdachten waren informanten en genoten daardoor bescherming. Verdachten werkten zelf aan onderzoeken van andere medeverdachten mee! Onwerkelijk!

Daarom is het goed dat 'de cel' niet langer het onderzoek voert, maar wel het Federale Parket. Voor gerechtigheid. Moed en hoop.

7

(74 replies, posted in 1980-1989)

edd: daar heb je uiteraard gelijk in. Het onderzoek verloopt in cirkeltjes. Maar... (zoals inderdaad eerder elders gezegd) de daders lieten tientallen DNA-sporen achter op auto’s, deurstijlen, winkelkarren en andere voorwerpen. Soms raakten de gangsters in het tumult ook slachtoffers aan. In hun zoektocht om de daders te ontmaskeren namen de speurders daarom destijds al op de plaats delict stalen van die ‘contacten’.

Alleen: die sporen bleken totaal onbruikbaar omdat het in tientallen gevallen ging om gemengde profielen. In mensentaal: er zat DNA op van meerdere mensen. Door de beperkte technieken van destijds konden die niet afzonderlijk worden ‘gelezen’. En dus kon het gerecht al die jaren eigenlijk maar terugvallen op twee volledige DNA-profielen: één op een kogelvrij vest en een tweede op een sigarettenpeuk.

Maar vandaag is een gemengd DNA-profiel splitsen wél mogelijk... Labo’s in België werkten de voorbije maanden keihard op tientallen van die gemengde sporen. Sommige waren compleet onbruikbaar. Andere raakten wel gesplitst. Belgische deskundigen slaagden er zelfs in om een staal met drie profielen te scheiden en bruikbaar te maken voor verder onderzoek. Alles samen heeft het gerecht nu meer dan tien van die ‘nieuwe’ sporen in handen.

Dus terug op topic: mogelijk heeft het gerecht inmiddels ook een DNA profiel van de feiten te Waver op 15 Augustus 1985

8

(74 replies, posted in 1980-1989)

Stond hier nog niet vermeld. Officieel hoort deze overal niet tot de gruweldaden van dé Bende Van Nijvel. Maar in een - ondertussen al oud - krantenartikel las je:

Verder wordt ook de moord op een geldtransporteur (Willy Pans dus), dertien jaar geleden, bij het onderzoek betrokken. De koerier vond de dood op het parkeerterrein van het pretpark Walibi, na een overval op zijn wagen.

Bron » www.trouw.nl

9

(16 replies, posted in Magistraten)

Weetje (stond nog niet vermeld hier):

"Federaal procureur Marianne Capelle is niet helemaal overtuigd van de dood van Madani Bouhouche en reisde begin 2019 met onderzoeksrechter Martine Michel naar Fougax-et-Barrineuf, waar de man in november 2005 zou zijn omgekomen bij het omhakken van een boom."

Bron: De Morgen | 27 juni 2020

En allicht ook om nog enkele getuigen van toen op te zoeken (zoals mr Rigier bv.) en allicht ook om nog een ander na te checken in oa Belesta, Trèbes, ... Zou ze er zoveel jaren na de vermeende dood van Bouhouche nog iets kunnen vinden? Je weet maar nooit...

10

(79 replies, posted in Magistraten)

Tricke wrote:

Geloof blijkt een rode draad te zijn bij waarheidszoekers. Zo geef jij veel vertrouwen aan Troch Trobke, een man die bijvoorbeeld verguist wordt door Walter De Smet die het boek "Het land van de onbestrafte misdaden" schreef. De promotie die Troch maakte na zijn rol als onderzoeksrechter maken zijn woorden zeker niet ongeloofwaardig voor me

Het is erg moeilijk Tricke, inderdaad. Wie valt/viel er in dit dossier, in dit onderzoek te betrouwen? Maar die vraagstelling is alweer koren op de molen van zij die van in het begin het onderzoek wilden manipuleren! Iedereen die mogelijk in de goede richting zit (hoewel dat inderdaad niet altijd zo was of is) in diskrediet brengen.

Het is logisch dat Troch zijn Delta-cel verdedigde/verdedigt als 1 samenhangende ploeg. Het is NIET logisch om ervan uit te gaan dat er bij de Delta-cel NIET gemanipuleerd werd. De cel Delta is pas opgericht na de overval van de Bende van Nijvel op het Delhaize-warenhuis van Aalst op 9 november 1985 en toen was het onderzoek naar de Bende Van Nijvel reeds 1 geforceerde miskleun.

Waarom zou er dus NIET gemanipuleerd geweest zijn bij de Delta-cel als dat ervoor en erna wel overduidelijk bleek? Speurders uit het mislukte onderzoek naar de moord op José Vanden Eynde hadden bijvoorbeeld ook duidelijk hun invloed op leden van de Delta-cel om maar 1 ding te noemen!

De mantra dat de cel-Delta moest gestopt worden omdat ze desondanks in de goede richting zaten, geloof ik echt.
Maar dat is mijn persoonlijke mening. Wat was die goede richting dan?

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie (bijlage 5): In welke richtingen wilde Delta dan naar openingen zoeken? Zowel Troch als de politieleiding wilden diverse kanten uit; maar met name die van extreem-rechts en de Bonvoisin, de bende Haemers, de Borains, Gladio, het dossier Reyniers, en Bouhouche, Beijer en Mendez. Enkelen onder hen verklaarden hier nadrukkelijk bij dat ze ook metterdaad al deze richtingen waren uitgegaan, maar niet ver genoeg.

Als je leest en blijft lezen (zoals mijn post hierboven), dan kan je inderdaad ook merken dat Troch niet alles volgens het boekje deed of kon doen. Lees bv. het verhoor van Sonja Camps door Troch... Dat kan je dus verdacht vinden, maar omgekeerd deden andere magistraten het bewust wél punctueel volgens het boekje juist om het onderzoek dwars te zitten.

Er is 1 constante in heel de Bende Van Nijvel, een constante die ook hier terug komt. De vele elementen die in het grote spinnenweb alles met elkaar verbinden moesten verdwijnen en blijven vandaag nog steeds verdwijnen.
Troch was maar pas begonnen aan zijn onderzoek om de verschillende zaken te herbekijken in functie van de Bende Van Nijvel toen hem het onderzoek afgenomen werd.

Maar ook als je meer details leest over de rol van Troch dan merk je dat hij de rol van de Rijkswacht nooit (voldoende) onderzocht...

"Waarom is ook Dendermonde - onder leiding van Freddy Troch - er niet in geslaagd om te ontdekken dat de rijkswacht al voor 1982 contacten had met Wittock-Van Landeghem? Was het geen interessant dossier voor hen?"

En toch lees je citaat van Freddy Troch:

"In die tijd, in de jaren ’80, was er een enorme normvervaging in bij verschillende geledingen in Brussel. Onder meer doelend op leden van de rijkswacht. Ze waren bang dat we andere potjes zouden opentrekken."

Bron » Nieuws

Anderzijds, omdat je Walter De Smedt aanhaalt Tricke:

(...) "Toen De Morgen de Front de la Jeunesse-lidkaart van Johan Demol publiceerde, kwam het onderzoek tot stilstand. Door een gunstige wind landde het dossier echter op mijn bureau [van Walter De Smedt]. Samen met een lid van de dienst Enquêtes, mijn vriend Jos Van Herck, ontdekte ik dat de documentatie die bij de leider van FJ in beslag was genomen al die jaren onbenut bij de griffie in Brussel was blijven liggen. De documenten waren opgeborgen in originele Rijkswachtenveloppen die nog netjes dichtgeplakt waren. Men had ze dus nooit geopend. Erg verwonderlijk was dat want de parlementaire onderzoekscommissie had opdracht gegeven om deze na te kijken." (!)

"De inhoud van de omslagen leverde niet alleen het bewijs van het FJ-lidmaatschap van Demol, maar ook van zijn deelname aan de vele vergaderingen. De documenten gaven verder een beter inzicht in de contacten en de werking van FJ als georganiseerde extreemrechtse organisatie. Onze vaststellingen vielen echter bij voorzitter Freddy Troch niet in de smaak. Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis werd tegen mij klacht neergelegd bij de begeleidingscommissie. Dat had tot gevolg dat het comité-onderzoek stilviel. Waarom waren de door mij aangebrachte documenten destijds niet opgenomen in het Bende-onderzoek of het parlementair onderzoek dat erop volgde? Paste FJ niet in de piste 'ontwrichting van de staat door extreemrechts'?"

"Toch wel gek dat oud-onderzoeksrechter Troch, destijds zogezegd uit het Bende-onderzoek gezet, als voorzitter van Comité P niet alleen geen belangstelling had in stukken uit zijn vroegere onderzoek, maar dat hij bovendien klacht neerlegde tegen een collega die daarop wél verder onderzoek deed!"

En later ook nog:

"Freddy Troch, toenmalig voorzitter van het Comité P, wist te verhinderen dat het rapport van De Smedt over Operatie Rebel openbaar werd gemaakt. Pas in 2001 publiceerde het Comité P een kort en nietszeggend verslag over zijn onderzoek naar Operatie Rebel, waarin de rijkswacht volledig werd witgewassen."

Bron » Nieuws

Of dus het ene zeggen en het andere doen of niet doen. Kon Freddy Troch de rol van sommige leden van de rijkswacht niet onderzoeken? Mocht hij het niet? Of wou hij het niet?

Bij de laatste vraagstelling is het dan inderdaad niet verwonderlijk dat Troch ook zijn speurder, ex-rijkswacht, ex Delta-lid blijft verdedigen ondanks de stelling van het gerecht dat hij het allicht was die de gemanipuleerd heeft bij de wonderbaarlijke vondst te Ronquières? Ah overigens..., deze manipulatie werd door het gerecht aangekondigd en met de pers met veel aandacht neer geschreven... maar ondertussen houdt het gerecht deze stelling niet meer aan... ze hanteren nu de stelling "...dat sommige speurders zich lieten gebruiken."

Het resultaat van dit gesjoemel blijft hetzelfde en de reden daarvoor ook: laten geloven dat het om 1 Bende Van Nijvel gaat. Verbonden door de wapens, die door ballistisch onderzoek aan bepaalde daden van de Bende konden toegeschreven worden. De Bende van Kwak, Said en Boemel.

Het enige wat hij [Philippe De Staerke] zegt, is dat hij nooit iets zal zeggen, en dat "men hem om die reden gekozen heeft".

Schreef substituut Acke. Of hoe je met zo'n nietszeggende zin zoveel kan zeggen.