131

Ook Hilde Geens vertelde me: “De cel Waals-Brabant heeft ondertussen bewezen dat Latinus is vermoord, dat heb ik uit goede bron vernomen.”

Bron: Thesis: Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving? (pag. 28)

132

Waarom werd het onderzoek naar de dood van Latinus afgesloten?

“Het onderzoek werd afgesloten als gevolg van de vraag van de verdediging van Barbier. Zij vroegen naar aanleiding van het Assisenproces naar de dubbele moord, dat de drie andere WNP- dossiers eraan toegevoegd zouden worden voor jury en betrokken partijen. Het Parket-Generaal kon dat weigeren of toestaan, maar in dat geval moesten die onderzoeken eerst worden afgesloten. Het Parket-Generaal heeft gekozen om ze bij het Assisendossier te voegen, mogelijk om niet beschuldigd te worden van doofpotpolitiek, en het onderzoek naar de dood van Latinus werd afgesloten. Het werd overigens later in het Bende-onderzoek heropend. Dat heeft advocaat-generaal Pierre Morlet me bevestigd.”

Bron: Thesis: Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving?

bkv wrote:

Ook Hilde Geens vertelde me: “De cel Waals-Brabant heeft ondertussen bewezen dat Latinus is vermoord, dat heb ik uit goede bron vernomen.”

Nog iets meer info uit dezelfde thesis:

(...) Is Latinus zo aan zijn einde gekomen? Het onderzoek naar Latinus’ dood werd heropend in het Bende-onderzoek (cfr. supra). Een Bende-speurder verklaarde aan Geens dat er tijdens dat onderzoek bewezen werd dat Latinus vermoord werd. Dat kon vastgesteld worden aan de hand van de breuk van zijn tongbeen.

Bron: Thesis: Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

» www.tueriesdubrabant.winnerbb.com

134

Bron: PV's in kader onderzoek naar zijn verdachte dood. Enkele dingen die me opvielen:

  1. Latinus viel soms mensen lastig met een bepaald boek: De protocollen van Zion. En naar mijn gevoel eerder uit adoratie voor een geheime wereldheerschappij dan uit Jodenhaat.

  2. In meerder PV's is sprake van een afspraak met Louis Michel. Wat wist Latinus dat Louis Michel kon interesseren? Als ik moet gokken; iets over Jean Gol?

  3. Dat de vriendin van Latinus in een vol café het dossier Pinon onder de neus duwt, waarbij ze mogelijk een duwtje in de rug heeft gehad van Christian Smets himself, vind ik nogal theatraal. Het doet me denken dat dit dossier de bliksemafleider is. En/of kadert in een doorgedreven poging om bepaalde figuren te beschadigen, met name Mathot en VDB. Ten gunste van wie dan?

135

Wat me wel opvalt in de post van Trojan, is de vertegenwoordiging van de 3 verschillende politieke fracties (Gol, Mathot, VDB). Namen die intussen toch al vaak geciteerd werden in meerdere (minder fraaie) dossiers. Dan hoeft het ook niet te verwonderen dat meerdere plausibele pistes niet onderzocht mochten worden.

136

Latinus is volgens mij voor dezelfde redenen vermoord als Mendez en Montel. Ook Ertryckx is voor ongeveer hetzelfde motief vermoord. Dat de hoogste politieke instanties er zich mee moeien is heel logisch, want het gaat voor een stuk over partijfinanciering en niet gevoerde onderzoeken. Het is nu éénmaal wat ontbreekt er in het dossier van de Bende? Waar wilde Latinus vlak voor zijn dood over praten? Waar zwijgt Lekeu in alle talen over? In welk dossier was Dekaise verdachte voor de overval?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

137

the end wrote:

Aan verschillende vrienden laat Latinus verstaan dat sommige leden van zijn nazi-organisatie wel eens zouden kunnen betrokken zijn bij de raids van de Bende van Nijvel. Op 25 april 1984 heeft Latinus een onderhoud met George Marnette van de Brusselse gerechtelijke politie om over ‘belangrijke zaken’ te praten. Zover komt het niet. (....)

Dinsdag 24 april was een prachtige dag. Wie thuis was, dook de tuin in. Latinus niet. Rond twaalf uur belde hij bij Mireille commissaris Georges Marnette op omdat hij informatie wilde slijten over een dodelijk afgelopen overdosis in de streek van Nijvel, waarover hij iets opgevangen had in het café. De commissaris vond het te vaag en scheepte hem af, zo verklaarde hij in het proces-verbaal tegenover de parlementaire onderzoekscommissie. (...)

Men zoekt langs alle kanten, maar als iemand melding maakt van iets op de hoogte te zijn en er kort na sterft, moet men er vooral niets achter zoeken. Als 7 maanden later een kennis van hem vermoord word - zijnde Ertryckx, die blijkbaar bijna weet wie er achter de overvallen zit - moet je daar vooral geen aandacht aan besteden. En die drugdode waar Latinus het over heeft, dat kan natuurlijk niet over Vincent Louvaert gaan, dat zou toch te straf zijn zeker. Misschien is het veel eenvoudiger? Dat per toeval Lekeu daar overal bij betrokken is en in feite één van de hoofdverdachten is, samen met een WNP-lid, zal het te ver zoeken zijn zeker?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

138

Trojan wrote:

In meerder PV's is sprake van een afspraak met Louis Michel. Wat wist Latinus dat Louis Michel kon interesseren? Als ik moet gokken; iets over Jean Gol?

Paul Latinus zou in februari 1984 dienst hebben gedaan al chauffeur op een feest binnen de PRL. Namelijk als chauffeur voor Louis Michel. Er was zelfs overleg inzake een staatsgreep.

Dan het contact dat plaatsvond in het Meerdaelbos tussen Louis Michel en Paul Latinus. Het ging om het overhandigen van een dossier op verzoek van Louis Michel waarbij een aanzienlijk bedrag werd aangeboden. Maar ook de moeder van Paul Latinus informeerde over een ontmoeting tussen haar zoon en Louis Michel in het Meerdaelbos.

Later zal ik in mijn hypothese kenbaar maken waarom een politieke partij voor mij niet alleen als zeer verdacht naar voor komt. Dit spruit niet enkel en alleen voort uit de aanwezigheid van Louis Michel in het Meerdaelbos.

En waarom dient men als politieke partij een hardnekkige weigerende houding aan te nemen en zelfs verzet te tonen tegen de oprichting van een onderzoekscommissie indien men niets te vrezen heeft? Indien partijgenoten hun mandaat en voorbeeldfunctie in eer en geweten volgen?

Ik verwijs naar het verhoor van René Haquin van 24 mei 1984. Het verhoor van Jean-Louis Nemry ivm de toelichtingen van mevrouw Latinus.

139

Voor degenen die, tegen de stroom in, geloven dat de dood van Latinus zelfmoord was. Ik las net de getuigenverklaring van de buurman waar Mireille in paniek is gaan bellen met de melding dat Paul zich had opgehangen en met de vraag om de hulpdiensten te bellen. Buurman vroeg: "ademt hij nog?" Antwoord van Mireille: "Ja".

Het is tekenend voor de kwaliteit van het onderzoek dat deze simpele vraag in latere verhoren van Mireille niet wordt gesteld. Op dat moment had ze hem nog niet losgesneden. Eerst losgesneden en dan bij de buren gaan bellen en hij had wellicht nog geleefd. De indruk ontstaat dat hij met zijn daad heeft gewacht tot haar thuiskomst. Wat volkomen zou passen in het verloop van die avond. Mireille die non stop beledigt en Paul die het allemaal weerloos incasseert.

Wat betreft de kabel die maar 42 kilo kon dragen. Twee keer 42 is 84. Dubbele markering in de hals. Wat betreft het gebroken tongbeen. Misschien overgelezen, 689 pagina’s is veel, maar tot dusver geen spoor van die bewering gezien.

Waarom volgt men dan zolang de mogelijkheid van moord? Waarom is bv. het eerste verslag van de expert over de kabel volkomen benedenmaats, op het ridicule af? De reden lijkt me simpel. Om de verhoren te kunnen voeren uiteraard. Het zijn nl. die verhoren die de relatie tussen WNP en Staatsveiligheid volkomen blootleggen.

Had Franz Balfroid zo iets ook niet opgemerkt Trojan en was Mireille niet stomdronken ten tijden?